สิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิต

YouTube Preview Image

พระมหาปัญญา วิสุทโธ

————————————————-

ลมหายใจแห่งความเป็นมนุษย์เป็นสิ่งมีค่า

ลองถามตัวเองดูว่า ชีวิตในหนึ่งวัน มีอะไรเกิดขึ้นมากกว่ากัน ระหว่างการกระทำที่เป็นกุศลหรือการกระทำที่เป็นอกุศล

กว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ยากแสนยาก รักษาไว้ก็ยังยาก แล้วทำไมถึงยังปล่อยให้อกุศลเกิดขึ้นในชีวิตกันมากกว่า

ความดีที่เราทำในแต่ละขณะของชีวิต แม้เพียงเล็กน้อย ก็มีคุณค่า เพราะมันช่วยมอบคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ให้กับเรา ดีกว่าปล่อยใจให้หลงระเริงไปกับกิเลสไม่จบสิ้น

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.