โบยบินสู่ความว่าง

YouTube Preview Image

ดร. วรภัทร ภู่เจริญ

16 กันยายน 2557

ทาน ศีล ภาวนา ทำแต่อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้

สโมธาน หมายถึง หนึ่งเดียวไม่สามารถไปได้ ต้องไปด้วยกัน สรรพสิ่งเกื้อกูลกัน มีผลต่อกัน

หลักธรรมต่างๆ ที่พาไปสู่ความหลุดพ้น จึงต้องปฏิบัติควบคู่กันไปทั้งหมด

 

โบยบินสู่ความว่าง ด้วยหลัก “4 4 4 5 5 7 8” เป็นอย่างไร

มาเรียนรู้อย่างสนุกสนานจากการบรรยายฉบับเต็มของ ดร.วรภัทร ได้ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published.