แทนคุณพ่อแม่ด้วยธรรมะ

YouTube Preview Image

อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

“ถึงเอาพ่อแม่โอบอุ้มขึ้นบ่า ดูแลเป็นอย่างดี ก็ยังไม่สามารถตอบแทนคุณท่านได้หมด เท่ากับการชักจูงท่านสู่ธรรมะ แนะนำให้ท่านตั้งมั่นในศรัทธา ตั้งอยู่ในศีล ถึงพร้อมด้วยการเสียสละ และตั้งมั่นในปัญญาเข้าถึงความเกิดและความดับ”

พบกับสาระธรรมดีๆ อีกมากมายจากอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้ในคลิปบรรยายฉบับเต็ม

Leave a Reply

Your email address will not be published.