แม่คือความภูมิใจของลูก

แม่
ผู้หญิงคนเดียวในโลก
ที่อยากกอดตลอดชีวิต
ขอบพระคุณ คุณพ่อคุณแม่
ที่ให้ชีวิต เลือดเนื้อ จิตวิญญาณ
เปิดประตูสู่การเป็นมนุษย์ในชาตินี้
เป็นพระคุณยิ่งใหญ่ สูงสุด ที่ลูกสำนึกรู้คุณ
ทุกลมหายใจ

แม้ว่า ‘วันแม่’ จะผ่านพ้นไปแล้ว แต่ยังคงอบอวบด้วยไออุ่นและความรัก
ความกตัญญูกตเวที คือ ยอดมงกุฎแห่งความดี
ขอให้เราทำทุกๆ วัน  เพราะการแสดงออกด้วยใจที่บริสุทธิ์
ย่อมนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ความเจริญรุ่งเรืองต่อตนเองและครอบครัว

ในหนังสือ “ชวนแม่พ้นทุกข์” เขียนโดย พอ.อานนท์
นอกจากท่านเป็นตัวอย่างของลูกที่ดีและงดงาม ที่ชวนโยมแม่ก้าวสู่ทางธรรม
จนกลายเป็น ความรักที่งดงาม ทั้งในเบื้องต้น ท่ามกลาง และบั้นปลาย

ในหนังสือ ท่านกล่าวถึงสิ่งที่น่าภาคภูมิใจในตัวโยมแม่
เพราะครั้งหนึ่ง โยมแม่ไปกินข้าวกับเจ้านาย
และเห็นเงินเป็นปึกๆ หล่นจากกระเป๋าของเจ้านาย แต่โยมแม่ไม่แตะสักนิด
พร้อมบอกเจ้านายให้รู้ตัวเพื่อเก็บเงินนั้นไป
หลังจากนั้น เจ้านายก็มักชมโยมแม่กับท่านเสมอว่า
โยมแม่เป็นคนซื่อสัตย์ ไว้ใจได้

พอ.อานนท์ กล่าวสรุปไว้อย่างงดงามว่า เหตุการนี้เป็นการสอนที่ดีเยี่ยม
ทำให้ท่านภาคภูมิใจในตัวโยมแม่ แม้ในยามนั้นครอบครัวของท่าน แสนจะลำบากอัตคัด
เพราะสมัยนั้นโยมแม่ต้องหาเลี้ยงดูท่านแต่เพียงลำพัง

การสอนลูกให้ภาคภูมิใจ ให้รู้สึกดีต่อคุณธรรมฝ่ายดีต่างๆ นั้น
เป็นพลังให้ลูกมีแรงขับเคลื่อนมุ่งมั่นทำความดี
ถ้ารู้สึกดีเมื่อทำดี ก็เกิดเป็นพลังใจที่เข้มแข็ง ไม่อยากทำชั่วไปเอง
เช่น การได้ผลเป็นที่ไว้วางใจ จากความซื่อสัตย์

ขอให้ลูกๆ ทุกคน จงภูมิใจที่สุดที่ได้เกิดมาเป็นลูกพ่อแม่ในชาตินี้
ดุจดังประติมากรรมชิ้นเอกของโลกที่พ่อแม่รังสรรค์

รักและเคารพสูงสุด จนกว่าชีวิตจะหาไม่ ..

Leave a Reply

Your email address will not be published.