จิตตนคร

YouTube Preview Image

พระอาจารย์กวง ธีรพันธุ์ ธีรโพธิ

วันที่ 1 สิงหาคม 2557

…ตะวันดับลับแสงที่ปลายฟ้า

ส่งเสด็จพระยาตราสู่ฟ้าใส

อริยะยังสว่างที่กลางใจ

ให้สุดท้ายแห่งคำสอนไม่เปล่าสูญ

เราทุกคนมีจิตตนครเป็นของตนเอง สำคัญที่ว่าจะบริหารจัดการเมืองแห่งนี้อย่างไร

เพื่อให้จิตใจมีพละกำลังความเข้มแข็งพร้อมสำหรับการฝึกปฏิบัติธรรม

พรั่งพร้อมไปด้วย “ศีล…หิริ…โอตตัปปะ”

เกราะพิทักษ์จิตใจ  3 ประการที่ช่วยให้มนุษย์เข้าถึงพระธรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published.