สิ่งใดควรเชื่อ

YouTube Preview Image

ความเชื่อมีทั้งที่เกิดขึ้นพร้อมกับปัญญา และความเชื่อโดยปราศจากปัญญา

ความเชื่ออย่างมีปัญญาจะนำไปสู่ความเข้าใจถูกต้อง ความรอบรู้ เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

แต่ความเชื่อที่ปราศจากปัญญาจะกลายเป็นความงมงาย ไม่ก่อประโยชน์แก่ชีวิต

สิ่งที่ควรเชื่อคือเรื่อง กรรม ผลของกรรม เชื่อว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตน

และเชื่อในพระปัญญาของพระพุทธเจ้า

 

ทำดีได้ดีจริงหรือ? ทำไมทำชั่วได้ดีมีถมไป?

พระอาจารย์มานพ อุปสโม มีคำตอบให้ในธรรมบรรยายฉบับเต็ม

Leave a Reply

Your email address will not be published.