ใจดวงนี้มอบให้แม่

ด้วยคิดว่า…
“ประโยชน์อะไรที่เราจะบำรุงเลี้ยงดูท่านด้วยทรัพย์สินเงินทอง
เพราะสิ่งเหล่านี้ ท่านก็ใช้ได้แต่เพียงชาติเดียว หาได้เอาสิ่งใดๆ
ที่เราทนสู้อุตส่าห์แสวงหาให้ท่านด้วยความยากลำบากติดเนื้อติดตัวไปด้วยไม่
แล้วจะมีสิ่งใดหนอ ที่สามารถติดตัวท่านไปได้ แม้เรามิได้เกิดเป็นลูกท่าน
ท่านก็จักใช้มันได้ ก็มองไม่เห็นสิ่งอื่นใดนอกจาก อริยทรัพย์
จึงตัดสินใจออกบวช แสวงหาอริยทรัพย์เพื่อประโยชน์ทั้งแก่ตนและมารดา”

ข้อความส่วนหนึ่งในหนังสือ ชวนแม่พ้นทุกข์
เป็นสายใยธรรมจากพระลูกชายที่เขียนถึงโยมแม่
จนทำให้รู้สึกซาบซึ้งถึงใจเป็นอย่างยิ่ง
เป็นรักแท้ที่เหนือกาลเวลา เป็นที่สุดแห่งการตอบแทนพระคุณ
จากผู้ที่เคยตระหนี่ กลายเป็นผู้ให้ทานเป็นนิจ
จากผู้ที่ไม่เคยใส่ใจในศีลธรรม กลายเป็นตั้งใจรักษาศีล 8
จากผู้ที่ไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีอยู่จริง
กลายเป็นศรัทธาในพระรัตนตรัย
ใจดวงนี้มอบให้แม่ ลมหายใจน้อมถวายแด่พุทธองค์
สู่ที่สุดสายใยธรรมและอุ่นที่โอบกอดหัวใจทั้งคู่เข้าด้วยกัน
เมื่อมารดามีปัญญารู้ทั่วถึงธรรม
คือการทดแทนคุณอย่างแท้จริง
นี่คือ ที่สุดแห่งความกตัญญูของลูกทุกคนพึงกระทำ
ในโอกาสวันแม่นี้ ผมขอเชิญลูกๆ กราบพระอรหันต์ประจำบ้าน (บิดามารดา)
นับเป็นสิ่งประเสริฐ เป็นมงคลชีวิต และเป็นจุดเริ่มต้นของการตอบแทนพระคุณอย่างแท้จริง
สามารถอ่านขั้นตอนการขอขมาและรดน้ำดำหัวพระอรหันต์ในบ้าน
ได้ที่ http://www.dhamdee.com/?p=1980

หากวาสนายังมีอยู่ เราก็เดินร่วมทางกันไปสู่ทางพ้นทุกข์
หากหมดวาสนาต่อกัน ก็เชื่อว่าท่านสามารถพากเพียรต่อได้แล้ว
อย่าประมาทในชีวิต เรามาชวนกันพ้นทุกข์ให้เร็วที่สุดกันดีกว่าครับ

น้อมบูชาพระคุณแม่ตลอดกาล

เรื่องเด่นประจำสัปดาห์

พบงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 6
ณ สุนีย์ ทาวเวอร์ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 17 สิงหาคม 2557
โดยมี 3 สุดยอดนักเขียนเข้าร่วมงาน ได้แก่

พระอาจารย์อานนท์ อัมโรภิกขุ
เจ้าของผลงานหนังสือ ‘ชวนแม่พ้นทุกข์’
ในวันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 – 14.30 น.

คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย กับการบรรยายหัวข้อ
“คืนความสุขให้คนในชาติ คืนประวัติศาสตร์สู่ผืนแผ่นดิน”
 ในวันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2557 เวลา 14.30 – 16.00 น.

อาจารย์วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์
นักสหศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและบุคลิกภาพแนวพุทธจิตวิทยา
 เจ้าของผลงานหนังสือ ‘พลังการชื่นชม’ และล่าสุด
‘Positive Feeling มหัศจรรย์ความรู้สึกบวก’
ในวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 – 16.00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published.