ชวนแม่พ้นทุกข์

“ลูกคนใด พ่อแม่มีอายุ ๑๐๐ ปี
แม้นำพ่อแม่มาประดิษฐานไว้บนบ่าซ้ายและบ่าขวา
ปรนนิบัติท่านทั้งสองให้มีความสุขเต็มเปี่ยมด้วยมนุษย์สมบัติ
กระทั่งยอมให้ท่านอุจจาระ ปัสสาวะบนบ่าทั้งสอง อาบน้ำ บีบนวด
จนวันหนึ่งท่านทั้งสองล่วงไปตามอายุสังขารอย่างสงบ
แต่การปรนนิบัติพ่อแม่ตลอด ๑๐๐ ปี ถึงเพียงนั้น
ก็นับว่าเป็นการแสดงความกตัญญูอย่างโลกๆ ยังมิอาจเรียกได้ว่า
ทดแทนบุญคุณได้

ส่วนลูกคนใดก็ตาม นอกจากปรนนิบัติพ่อแม่
ตามที่กล่าวมาข้างต้นปกติแล้ว ยังบำเพ็ญตนเป็นมรรคนายก (ผู้นำทาง)
นำพ่อแม่ ดำเนินเข้าสู่เส้นทางธรรม
ด้วยการนำท่านได้สมาทาน ประพฤติปฏิบัติอยู่ในทาน ศีล สมาธิ ปัญญา
จนพ่อแม่มีศรัทธา มีศีล มีจิตปราศจากความตระหนี่ และมีปัญญารู้ทั่วถึงธรรม

ลูกคนใดทำได้อย่างนี้ นี่คือ ที่สุดแห่งความกตัญญู
จึงได้ชื่อว่า ทดแทนบุญคุณอย่างแท้จริง”
พุทธวจน

ในพระสูตรมีกล่าวไว้ว่า
ผู้ออกบวช มีอานิสงส์อยู่ถึง ๖๐ กัป
พ่อแม่ มีส่วนในอานิสงส์ถึง ๓๐ กัป
ภรรยาหรือเจ้าภาพ มีอานิสงส์ถึง ๑๒ กัป
ผู้ร่วมบุญช่วยเหลืองานบวช มีอานิสงส์อยู่ ๘ กัป

คำว่า กัปหนึ่ง นั้น ท่านอุปมาเหมือนมีภูเขา กว้าง ๑๖ กิโลเมตร
ยาว ๑๖ กิโลเมตร สูง ๑๖ กิโลเมตร
ร้อยปี จะเอาผ้าแพรบางๆ ไปปัดยอดเขาสักครั้งหนึ่ง
ปัดจนราบเรียบเสมอพื้นดิน ยังไม่เท่าความนานของหนึ่งกัป
เพราะฉะนั้น อานิสงส์เรื่องการออกบวช และอานิสงส์ของพ่อแม่ที่ให้ลูกบวชนี้
ก็นับว่าไม่มีประมาณเลยทีเดียว

ในวันแม่ที่กำลังจะเวียนมาถึง ๑๒ สิงหาคมนี้
ผมขอเชิญชวนแม่ลูกทุกคู่ บุคคลผู้เป็นที่รักทุกคน
ชักชวนกันเดินตามรอยพุทธองค์ ถือศีล สวดมนต์ ฟังธรรม ปฏิบัติภาวนา
เพื่อพ้นทุกข์ในชาตินี้ และอิ่มอุ่นร่วมกันตลอดกาล
เรามาชวนแม่ ‘พ้นทุกข์’ ในชาตินี้ดีกว่าครับ

น้อมคารวะทุกดวงจิตที่ดีงาม


ขอเรียนเชิญ ร่วมงานแถลงข่าว ชวนแม่พ้นทุกข์
วันพฤหัสบดีที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น
โดย พระอาจารย์อานนท์ อัมโรภิกขุ
บุรุษผู้มอบหัวใจให้กับผู้หญิงที่ชื่อว่า ‘แม่’
ลมหายใจและชีวิตน้อมถวายแด่ ‘พุทธองค์’
ถ่ายทอดประสบการณ์จาก ‘พระลูกชาย’ ที่ชวน ‘โยมแม่’
ก้าวสู่ทางธรรม บนทางอริยมรรคมีองค์ ๘
โดยมีไออุ่นแห่งธรรมโอบล้อมหัวใจทั้งคู่เข้าด้วยกัน
จนพลิกชีวิตทั้งสองไปตลอดกาลนาน

สำหรับผู้เข้าร่วมงานลุ้นรับ พระบรมฉายาลักษณ์ทองคำ
และหนังสือ ชวนแม่พ้นทุกข์ จำนวน 5 รางวัล
สำรองที่นั่งได้ที่ www.dmgbooks.com สอบถามโทร 02-685-2255

Leave a Reply

Your email address will not be published.