2+4 = Happiness

Great_066

ปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งและคลางใจกันมักเกิดจากหลายสาเหตุ..
สาเหตุหนึ่งที่ผมยกตัวอย่างในคอลัมภ์นี้คือ “ตัวอักษร”
ตัวอักษรอยู่ร่วมกับเรามาช้านานเกินกว่าใครจะจำความได้
ตั้งแต่ผมเกิดมาผมก็เริ่มถูกใช้ให้ศึกษาค้นหาความหมายของตัวอักษร…ตั้งแต่เด็ก
พ่อ…แม่…ป่าป๊า…ม่าม๊า…เป็นคำแรกๆ ที่ผมน่าจะถูกสอนตั้งแต่แบเบาะ
(เด็กรุ่นหลังยุค Global Network อาจถูกสอนคำว่า ไอโฟน ก็เป็นได้)
ตัวอักษรถูกคิดค้นมาช้านานตามสืบค้นข้อมูล
และผมขอยืนยันว่าไม่ว่ารุ่นไหนที่ผมรู้จักอยู่บนโลกสีฟ้าครามใบนี้…
ทุกคนล้วนเกิดมาหลังตัวอักษรกำเนิดขึ้นทั้งนั้น
ตัวอักษรถูกใช้มาเนิ่นนานกว่าตามประวัติศาสตร์ 1,400 กว่าปีก่อนพุทธศักราช
เริ่มพบตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณ
เป้าหมายการประดิษฐตัวอักษรนั้นอาจเกิดจากบุคคลที่คิดค้น….
ต้องการสื่อสารข้อมูลบางอย่างให้กับคนรุ่นหลังหรือต้องการถ่ายทอดข้อมูล
เพื่อให้กลุ่มคนหลายคนสามารถเข้าใจข้อมูลได้ตรงกันไม่สับสน

เราจึงมีต้นแบบพัฒนาการมาเรื่อยๆ จนในปัจจุบันอาจเรียกได้ว่า…ยุคข้อมูลทับถม..
สาเหตุที่ผมเรียกแบบนี้เพราะเห็นว่า สมัยปัจจุบัน มีการถ่ายทอดข้อมูลเยอะมากเหลือเกิน
จริงบ้าง…เท็จบ้างแตกต่างกันไป..แต่หากเราไม่รู้จักแยกแยะพิจารณาถึง “ข้อมูล”
อาจทำให้เราเกิดอคติหรือนิยมชมชอบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากเกินความเป็นจริง

1 ตัวอักษร ที่มีความหมายแต่หากใช้มากเกินไป
อาจมีปัญหาความเข้าใจของทั้งสองฝ่ายได้
คือคำว่า “I และ U” ลองหันมาใช้ 2 ตัวอักษร คำว่า “We” แล้ว “เรา”
อาจหันมามองมุมเดียวกันบ้าง การสื่อสารต่างๆ….ข้อขัดแย้งอาจลดลง…
หันมามองต่างมุมต่างที่แต่ละมุมมอง
ใช้3ตัวอักษร ลด “EGO” ตัวตน แล้วมุ่งผลประโยชน์ที่ 4ตัวอักษร “Goal(เป้าหมาย)”
โดยหาทิศทางร่วมกันเพื่อ We จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
บางที 2 ตัวอักษร รวมกับ 4 ตัวอักษร อาจหมายถึงความสุข 2+4 = Happiness

ขอให้ We มี Goal เดียวกันเพื่อให้ประเทศชาติสงบสุขและเจริญก้าวหน้าต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.