สู่แดนพุทธภูมิ

‘ดูกรอานนท์ ชนเหล่าใด
เที่ยวจาริกไปยังเจดีย์ ๔ สถานเหล่านั้น
แล้วมีจิตเลื่อมใส ชนเหล่านั้นทั้งหมด
เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก
จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์

พุทธวจน

แต่ก่อนใครที่ไปอินเดีย
แม้จะไปไหว้หรือไปเล่าเรียนศึกษา
ก็มักจะถูกมะรุมมะตุ้มรุมถามว่า ไปทำไม ไม่มีประเทศอื่นแล้วหรือ
สมัยก่อนผู้ถูกถามจะเหนียมอาย เพราะถูกมองว่าเป็นคนโบร่ำโบราณ
แต่เมื่อกลับมาจากอินเดีย สิ่งที่ได้กลับมาเต็มๆ
คือ สัจธรรมของชีวิต และประสบการณ์ที่ลืมไม่ลง!

ทุกวันนี้ถนนแห่งศรัทธาทุกสายมุ่งสู่แดนพุทธภูมิ
ด้วยความร้อนรุมเร้าแผ่ไปจนโลกอนาทรทุกหย่อมหญ้า
ไม่ว่าหมู่ชนหมู่ใด ต่างได้รับความรุนแรงร้อนรนกันโดยทั่ว
การแสวงบุญ หาทางพ้นทุกข์ในรูปแบบต่างๆ
จึงเกิดขึ้นในทุกสาขาภาควิชา

เส้นทางสู่พุทธภูมิ คือ ไฮเวย์ทางด่วนสู่สุขวิมาน
เพื่อเพิ่มบุญใหญ่ให้กับชีวิต
และสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับคนไปมานักต่อนัก
จากร้ายกลายเป็นดี จากเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐี
จากคนล้มเหลว กลายเป็นสมหวัง
จากคนสวดมนต์ไม่เป็นกลายเป็นผู้แตกฉาน
จากคนไม่รู้ธรรม เป็นผู้รู้อรรถ รู้ธรรม
จากผู้ลังเลสงสัย กลายเป็นผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาเชื่อมั่นในองค์พระศาสดา
เพราะแผ่นดินอินเดียมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ นั่นคือ สังเวชนียสถาน
มรดกของชาวพุทธ ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตควรจะได้สัมผัส….

วันนี้ ละอองแห่งพระวรกายของพระพุทธองค์
ยังคงดำรงอยู่ในสังเวชนียสถานอย่างครบถ้วน
รอเราได้สัมผัมความจริงของชีวิตอย่างแท้จริง
จึงขอเชิญชวน เด็กน้อย ผู้ใหญ่ พ่อ แม่ ข้าราชการ พ่อค้า นักธุรกิจ
ที่มีสัญญาใจตรงกัน ชักชวนกันเดินไปทางในทางสายบุญ
ไหว้พระในดินแดนพุทธภูมิ สวดมนต์ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์
ประหนึ่งได้ย้อนกาลเวลาเข้าเฝ้าฯ พระพุทธองค์ ณ ดินแดนแห่งธรรม
ปฏิบัติบูชาเพื่อชำระดวงจิตของตนเองให้กลับมาสงบ สะอาด สว่าง อีกครั้ง

ดังที่ พระเทพโพธิวิเทศ หรือที่เรารู้จักในนาม ท่านเจ้าคุณวีรยุทธ์
หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ได้กล่าวไว้อย่างคมคายว่า
การเดินบนเส้นแสวงบุญ ยิ่งไปก็ยิ่งเพลิน ยิ่งเดินก็ยิ่งได้ ยิ่งไหว้ก็ยิ่งเห็น
ยิ่งสวดมนต์เป็น ก็ยิ่งยืนยงในเผ่าองค์พระพุทธศาสนา

น้อมคารวะทุกดวงจิตที่ดีงาม

เรื่องเด่นประจำสัปดาห์

ขอเชิญร่วมฟังธรรมบรรยายและกราบมนัสการ
พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทธ์ วีรยุทโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล
พร้อมฟังเสวนาหัวข้อ ‘ชาวพุทธได้อะไรจากการแสวงบุญ ในแดนพุทธภูมิ’
และแถลงข่าวงานบุญทอดกฐิน ถวายเทียนพรรษา
ณ ๙ วัดไทยในแดนพุทธภูมิ และไม้ค้ำยันต้นพระศรีมหาโพธิ์
วันจันทร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐
ณ หอประชุมพุทธคยา ชั้น ๒๒ อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ราชประสงค์
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ ๖๘๕ ๒๒๕๕ หรือ www.dmgbook.com/register

One thought on “สู่แดนพุทธภูมิ

  1. ขอรายละเอียดท่องแดนพุทธภูมิค่ะ ไปเมื่อไหร่ค่ะ และค่าใช้จ่ายคนละเท่าไหร่ พักที่ไหนค่ะ เต็มแล้วหรือยังค่ะ รับกี่ท่าน ขอบพระคุณมากค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.