มองวัตถุทะลุถึงธรรม

YouTube Preview Image

พระมหาสุคนธ์ ฐิติเมธี

20 พฤษภาคม 2557

 

เร่งรีบอย่าเร่าร้อน ให้รู้ผ่อนให้รู้เพลา รู้หนักและรู้เบา อย่าร้อนเร่าเอาแต่อารมณ์

ถูกต้องหรือต้องถูก อย่าได้ผูกเป็นเงื่อนปม อาทรทุกข์ระทม ความต้องถูกที่ผูกใจ

ความถูกมีกี่ชนิด ความผิดมีกี่ไฉน ล้วนกำหนดไปตามสมมติมนุษย์มนา

ความถูกก็มีฤทธิ์ แต่ความผิดก็มีค่า ล้วนกำหนดมาเป็นสิ่งคู่ให้รู้ไว้

ความถูกเกิดที่จิต ความผิดเกิดที่ใจ ปล่อยวางก็สุขไว ไม่ปล่อยวางก็กังวล

ปล่อยวางก็ว่างเบา จิตของเราไม่ร้อนรน รู้ชัดในเล่ห์กล ของโลกา ๕ ประการ

สรรพสิ่งสรรพสัตว์ ย่อมวิบัติอันทอนทาน เปลี่ยนแปรไม่แน่ไม่นาน เป็นสัจจกาลแห่งโลกา

แม้ในใจมนุษย์ สิ่งสมมตินั่นแลหนา เปลี่ยนแปรทุกเวลา ตามธรรมดาภาษาใจ

ใจคนก็ใจเขา เหมือนใจเรากระไรได้ ยึดมั่นกันทำไม ปล่อยวางเถิดประเสริฐเอย

Leave a Reply

Your email address will not be published.