วันนี้เป็นวันดี วันแห่งความสุข

วันนี้ ระลึกรู้ตื่นอย่างมีความสุข คิดอย่างมีความสุข
วันนี้เป็นวันดี วันแห่งความสุข น้อมนำความดีงาม
คิดว่าความดีที่เราได้สร้างมา ส่งผลดีให้สำเร็จและมีความสุข
คิดว่าวันนี้ .. เราจะยิ้มให้ตนเอง
ทุกส่วนในร่างกายเรามีความสุข
และเราจะแบ่งปันความสุขที่ได้รับมา ให้มีความสุขอย่างทั่วถึง

ทุกส่วนในร่างกายเรานี้ เรายืมชีวิตหนึ่งๆ หลายๆ ชีวิต
เรายืมเขาเป็นอาหารบำรุงธาตุ 4 ดิน น้ำ ไฟ ลม และอากาศธาตุ วิญญาณธาตุ
เราอาศัยความดีงามของเขา เราอาศัยสังขารของร่างกายสรรพสิ่ง
มาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงกายเรา
เพื่อให้ร่างกายเราเจริญอยู่ได้ เพื่อสร้างบุญบารมี ปลดทุกข์หนัก น้อย
จากกรรมทั้งหลาย ให้เขาได้มีอิสระพ้นจากเครื่องผูกมัดรัดตรึงทั้งปวง

จิตนี้อิสระเสรีหนอ จิตนี้เปี่ยมบุญบารมีหนอ
จิตนี้มีแต่ความดีไหลเข้าแทนที่ในทุกส่วนของร่างกายนี้หนอ
จิตนี้จึงดีใจหนอ จิตนี้จึงสุขหนอ จิตนี้จึงสุขยิ่งกว่าสุขหนอ จิตนี้เบิกบานหนอ
จิตนี้จิตมีปัญญามากหนอ จิตนี้ยิ้มหนอ

บอกกับตนเอง บอกร่างกายตนเอง บอกจิตตนเอง

วันนี้ทั้งวัน เราจะมีความปิติสุขมาก
ซาบซ่านอิ่มอก อิ่มใจ อิ่มเอมใจ อิ่มเอิบใจ เบาสบายใจ
ทุกขณะจิต ทุกขณะลมหายใจ ทุกขณะความรู้สึกว่าเป็นสุขใจ
เป็นสุขยิ่งนัก เรามีบุญบารมีที่ได้สร้างสะสมมามากมาย
เสียสละมามากมาย อย่างผู้ให้ ผู้เสียสละ
รู้ว่าเรานี้ มีใจที่ยิ้มได้ เพราะบุญดี ที่เราทำเราสร้าง

บอกตนเอง รู้ว่าเรานี้ยิ้มเก่งนะ ดูจิตเรา สร้างใจให้ยิ้มน้อย ยิ้มใหญ่
ยิ้มแย้มแจ่มใส ยิ้มเพลิดเพลิน
บันเทิงใจใฝ่ธรรมนำสุข ยิ้มยินดี ยิ้มเมตตา ยิ้มเอื้ออาทร
ยิ้มมองเห็นทุกสิ่งเป็นธรรมดา ..

ธรรมดาว่า… ธรรมนำสุขเป็นอย่างนี้ จึงแบ่งปัน
ธรรมดาว่า… ธรรมนำทุกข์เป็นอย่างนี้
จึงลดละเลิกปลดปล่อยให้จิตนี้อิสระเสรีร่าเริงใจ
ธรรมดาว่า… ธรรมเฉยๆ เกิดกับจิตนี้
ก็มองดูรู้เท่าทันความวางเฉย ว่างเปล่า เป็นธรรมดาของกิเลส คือ
โลภ โกรธ หลง มานะ ถือตัวถือตน อวดดี ทิฏฐิ
มีความเห็นผิดไปจากความเป็นจริง เพราะตัณหา อุปทาน อวิชชา
ความอยาก ยึดมั่นถือมั่น ความไม่รู้ในสิ่งควรรู้และในสิ่งไม่ควรรู้
น้อมระลึกถึงสักแต่ว่ามอง เห็น รู้ ได้ยิน ได้กลิ่น ได้สัมผัส
ไม่ยึดเข้ามาในใจของเรา ว่าเป็นเรา เป็นของเรา

นำธรรมะแห่งความสุขจากครูบาอาจารย์มาแบ่งปันกัน
ในช่วงเทศกาลแห่งความรัก…

ขอให้ทุกท่านมีความสุขทุกลมหายใจ

ดนัย จันทร์เจ้าฉาย

เรื่องเด่นประจำฉบับ

สุขใดเล่าจะเท่ากับการได้ถวายจังหันเช้าพระสายวัดป่า
นำโดยพระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย จ.อุดรธานี
หลวงพ่อสงบ กุสลจิตโต วัดเมตตากิตติคุณ อุดรธานี
หลวงพ่อสามดง จันทโชโต วัดอรัญพรหมาราม โคราช
พระสายวัดป่า 9 รูป และพระสงฆ์รวม 108 รูป เวลา 06.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ต่อด้วยการตักบาตรหนังสือ
มอบให้สามเณร 50,000 กว่ารูป ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศ
ทอดผ้าสร้างกุฏิถวายหลวงพ่ออินทร์ถวาย
และร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆบริณายก
และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลเดชมหาราช
โทร. 02-6852255 เวลา 9:00 – 14:00 น เท่านั้น

**********************************************

เนื่องด้วย มูลนิธิพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ร่วมกับมูลนิธิธรรมดี และปุญญภาคีผู้มีบุญสัมพันธ์
มีดำริจัดสร้าง “พระพุทธมหาจักรพรรดิ (พระเจ้าทองทิพย์)” ปางวิสุทธิเทพประทานพร
ครั้งแรกของโลก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงในแผ่นดินไทยสืบไป
โดยจะมีพิธีสมโภชองค์พระพุทธมหาจักรพรรดิ ในวันมาฆบูชา ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
เวลา ๙.๐๙ น. ณ พุทธสถานพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย

ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างพระพุทธมหาจักรพรรดิ
ได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ “มูลนิธิธรรมดี” ธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามสแควร์
เลขที่บัญชี ๐๒๖-๒-๒๕๓๗๗-๗ (กรุณาลงท้ายยอดโอนด้วยเลข ๑๔)
หรือเดินทางมาร่วมบุญด้วยตนเอง ณ หอประชุมพุทธคยา ชั้น ๒๒ อมรินทร์พลาซ่า
โดยร่วมบุญ ๓๐๐ บาท จะได้รับพระผงเจ้าคุณนรฯ ๑๑๑ ปี เก็บไว้บูชา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๖๑๐-๒๓๖๔ หรือ www.do-d-foundation.com

**********************************************

และในวันแห่งความรักอันบริสุทธิ์ของพระพุทธองค์ วันมาฆบูชา ๑๔ กุมภาพันธ์ ศกนี้
รวมพลคนมีความรัก .. รักในพระธรรม รักในพระพุทธองค์
ขอเชิญชวนทุกท่านที่มีความรักในหัวใจ .. ความรักต่อตนเอง ต่อคนรอบข้าง ต่อสังคมไทย
ร่วมงานรวมพลคนมีความรัก เวลา ๑๗.๐๐ น ณ มณฑลท้องพิธีสนามหลวง
โดยหลวงพ่ออินทร์ สันตตุสโก วัดป่านาคำน้อย อุดรธานี ตั้งแต่ 5 โมงเย็นเป็นต้นไป
ถวายเมตตาแสดงธรรม นำปฏิบัติบูชา และเวียนเทียน

ต่อเนื่องด้วย อ่านพระไตรปิฎก แล้วโพสต์สาระธรรม
ใน One Million Read Thailand – อ่านล้านเล่มประเทศไทย
ทุกท่านที่อ่านพระไตรปิฎก จะได้รับ CD พระไตรปิฎกและสายรัด
ข้อมือ คนไทยหัวใจสีขาว ณ บูธอ่านล้านเล่ม มูลนิธิธรรมดี
ตรงข้ามศาลฏีกา สนามหลวง 10 – 14 ก.พ. โทร 02-6852255
เชิญถ่ายทอดพระธรรมจากพระไตรปิฎก พร้อมถอดบทเรียน
และแบ่งปันให้ผู้อื่นเข้าใจในพระธรรมคำสอนผ่านโซเชียลมีเดีย
เป็นการแสดงความรักในพระธรรม

กับกิจกรรม “รวมพลคนอ่านพระไตรปิฎก”
โดยเชิญชวนให้ผู้อ่านโพสต์สาระธรรมที่ได้จากพระไตรปิฎกลงในแฟนเพจ
เพื่อเผยแผ่และส่งต่อให้ผู้อื่นในสังคมออนไลน์

โดยผู้โพสต์จะได้รับซีดีเสียงอ่านพระไตรปิฎกและสายรัดข้อมือ ‘หัวใจสีขาว’ เป็นที่ระลึก

ณ โซนอ่านล้านเล่มประเทศไทย “บูธมูลนิธิธรรมดี”
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา
ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง วันที่ ๑๐ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

สอบถามเพิ่มเติมโทร.๐๒ ๖๘๕ ๒๒๕๕, ๐ ๒๙๗๒ ๖๑๑๑, http://www.abota.or.th

**********************************************

ในฐานะพุทธศาสนิกชน รู้หรือไม่ว่า โอวาทปาติโมกข์ = หลักการ 3 อุดมการณ์ 4 วิธีการ 6 หมายถึงอะไร และจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร ติดตามได้ใน เกร็ดธรรมครูบาอาจารย์

สามารถติชม นิตยสารธรรมดีออนไลน์ได้ตลอด 24 ชม. นะครับ
ขอความสุขสวัสดิ์จงบังเกิดขึ้นแก่ผู้อื่นทุกท่านครับ… ^^

3 thoughts on “วันนี้เป็นวันดี วันแห่งความสุข

 1. This article is a remarkably insightful about the true nature of life. Thank you so much for sharing your deep knowledge and experience in a beautiful way of expressing love, kindness and understanding through our mind and body: smiling, awareness, and find happiness in every moment.

  You have given us very clear view of the true happiness all in one page! Incredible…thanks Khun Danai :)

 2. Thank you so much for your kind compliments krup Khun Kay.
  Hope this article is somewhat useful to you and other readers.

  Thank you for your continued support.
  Best wishes,
  Danai

Leave a Reply

Your email address will not be published.