‘ตื่นเถิดไทย’ @2,000 คลื่นทั่วไทย

ลำดับ
วันที่
รายละเอียด (ความยาว 30 นาที)
(MP3)
24 2557-04-11 วันสงกรานต์ โดย: คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย – คุณสามารถ อิทธิประเสริฐ
Download
23 2557-03-03 ธรรมะเปิดโลก กรรมบันดาล 2 โดย: คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย – หลวงพ่อดี สุวัฒน์ สุวฑฒฺโน
Download
22 2557-02-28 ธรรมะเปิดโลก กรรมบันดาล 1 โดย: คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย – หลวงพ่อดี สุวัฒน์ สุวฑฒฺโน
Download
21 2557-02-21 นิพพานน้อยๆ ระหว่างวัน ตอน 2 โดย: คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย – คุณสามารถ อิทธิประเสริฐ
Download
20 2557-02-20 นิพพานน้อยๆ ระหว่างวัน ตอน 1 โดย: คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย – คุณสามารถ อิทธิประเสริฐ
Download
19 2557-02-07 สมบัติสำคัญในชีวิต โดย: คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย – คุณสามารถ อิทธิประเสริฐ
Download
18 2557-02-06 วันแห่งความรักอันบริสุทธิ์ โดย: คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย – คุณสามารถ อิทธิประเสริฐ
Download
17 2557-01-30 หลวงพ่อดี ธรรมะแห่งลมหายใจ โดย: คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย – หลวงพ่อดี สุวัฒน์ สุวฑฒฺโน
Download
16 2557-01-29 หลวงพ่อดี กู้ชาติ กู้แผ่นดิน ด้วยธรรมะ โดย: คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย – หลวงพ่อดี สุวัฒน์ สุวฑฒฺโน
Download
15 2557-01-15 พระพุทธมหาจักรพรรดิ โดย: คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย – คุณสามารถ อิทธิประเสริฐ – เรืออากาศตรี วิจักษณ์ สองจันทร์
Download
14 2557-01-03 สมเด็จพระเจ้าตากสิน โดย: คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย – คุณสามารถ อิทธิประเสริฐ
Download
13 2556-12-27 สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดีชีวิตดี โดย: คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย – คุณสามารถ อิทธิประเสริฐ
Download
12 2556-12-27 รักกันไว้เถิด โดย: คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย – คุณสามารถ อิทธิประเสริฐ
Download
11 2556-12-24 รักเธอประเทศไทย โดย: คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย – คุณสามารถ อิทธิประเสริฐ
Download
10 2556-12-20 เพลงฉ่อยต้านคอรัปชั่น จากโครงการทูตความดี โดย: คุณสามารถ อิทธิประเสริฐ, คุณทศพล ล้อเพชรรุ่งเรือง และคุณพลยธรรศ ทิพศร
Download
9 2556-12-19 การระดมสมองหาทางรอดประเทศไทย 2 (คุณเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส,ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์) โดย: คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย – คุณสามารถ อิทธิประเสริฐ
Download
8 2556-12-19 การระดมสมองหาทางรอดประเทศไทย 1 (ดร.วิรไท สันติประภพ,คุณเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ) โดย: คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย – คุณสามารถ อิทธิประเสริฐ
Download
7 2556-12-18 ทำกิจ ทำจิต…วางเฉย โดย: คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย – คุณสามารถ อิทธิประเสริฐ
Download
6 2556-12-17 สร้างประเทศไทยให้โปร่งใส เตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC โดย: คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย – ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
Download
5 2556-12-13 งานพลังภาคประชาชน-ทางออกประเทศไทย-ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 5 โดย: ดนัย จันทร์เจ้าฉาย, คุณจักร์กฤษ เพิ่มพูล และคุณประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์
Download
4 2556-12-13 งานพลังภาคประชาชน-ทางออกประเทศไทย-ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 4 โดย: ดนัย จันทร์เจ้าฉาย,คุณนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ และ คุณจักร์กฤษ เพิ่มพูล
Download
3 2556-12-13 งานพลังภาคประชาชน-ทางออกประเทศไทย-ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 3 โดย: ดนัย จันทร์เจ้าฉาย,ดร.มานะ นิมิตรมงคล และ คุณนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์
Download
2 2556-12-13 งานพลังภาคประชาชน-ทางออกประเทศไทย-ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 2 โดย: ดนัย จันทร์เจ้าฉาย, ดร.ธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์ และ ดร.มานะ นิมิตรมงคล
Download
1 2556-12-13 งานพลังภาคประชาชน-ทางออกประเทศไทย-ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 1 โดย: ดนัย จันทร์เจ้าฉาย และ นพ.อำพล จินดาวัฒนะ
Download

br /

10 thoughts on “‘ตื่นเถิดไทย’ @2,000 คลื่นทั่วไทย

 1. วันนี้มีโอกาสเปิดฟังรายการปลุกสำนึกคนไทยทางวิทยุผ่าน internet ทุกหัวข้อตั้งแต่ สร้างประเทศไทยให้โปร่งใส เตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC, ทำกิจ ทำจิต วางเฉย…… และงานพลังภาคประชาชน ทางออกประเทศไทย ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมทั้ง ๕ ตอนหมดแล้ว ต้องขอบคุณคุณดนัยพร้อมผู้อภิปรายตั้งแต่ ท่านดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ตลอดจนทุกท่านที่ร่วมรายการนี้ เป็นรายการที่ดีมากฟังแล้วสบายใจไม่เครียดเก็บไปคิดต่อเป็นการบ้านได้ ทำให้สามารถควบคุมความคิดสร้างสรรให้ต่อเนื่องได้อย่างมีเหตุผลเป็นรูปธรรม ขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับรายการนี้ที่เป็นพลังแห่งแสง สี เสียง ประมวลความรู้เท่าทันเหตุการณ์ ทำให้ยับยั้งชั่งใจตน มีหลักการณ์ทำให้มีสำนึกผิดชอบชั่วดีในตนเองและส่วนรวมได้เป็นอย่างดี ขอให้ผู้ดำเนินรายการประสพความสำเร็จสมปรารถนาในสิ่งที่ถูกต้องดีงามตลอดไป 12/18/13

 2. ขอบคุณมากครับที่กรุณาติดตามฟังรายการ หากมีข้อเสนอแนะใดๆ ยินดีน้อมรับเสมอครับ และฝากช่วยกันเผยแพร่ให้พี่น้องคนไทยของเราได้มีโอกาสรับฟัง และแลกเปลี่ยนความเห็นกันด้วยนะครับ .. ^^

 3. ชื่นชมคุณมาก ประเทศไทยจะรอดพ้นวิกฤตได้ถ้าทุกคนช่วยกัน

 4. ขอบพระคุณค่ะ ขอบคุณที่ไม่ทำให้เหงาค่ะ ชอบที่สุดตรงที่โหลดได้ง่าย ไฟล์.mp3 นี้สะดวกเวลานำไปฟังเครื่องเล่นเสียงค่ะ(ไม่ต้องเสียเวลานำแปลงไฟล์อีก เหมือนไฟล์อื่นที่โหลดจากยูทูป) ชอบฟังตอนกลางคืนก่อนนอน ก่อนไหว้พระสวดมนต์ค่ะ … ยิ่งได้รับฟังเรื่องราวดีๆ ข้อคิดดีๆ แล้วทำให้สุขใจค่ะ อุ่นใจด้วยค่ะโดยเฉพาะช่วงนี้ หากมีใครซักคนที่คิดดี ทำดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ แล้วรู้สึกดีใจมากค่ะ … ขอบพระคุณ คุณดนัย ท่านวิทยากร และทีมงานอีกครั้งค่ะ :) ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณ

 5. ขอบคุณสำหรับทุกความเห็น และกำลังใจครับ!
  อย่างน้อยได้ทราบว่า มีคนฟัง ก็ดีใจแล้วละครับ ^^

 6. อยากให้ทำแพร่หลายมากกว่านี้คะ….เพราะพี่ๆน้องๆเราบางคนไม่รู้จะไปจุดไหนมีข้อมูลที่ถูกและผิด……ให้คนไทยได้มีที่…..รับข้อมูลที่ถูกต้อง

 7. เป็นรายการที่ดีมาก ขอให้ทำต่อไป

 8. =_= ช่วงนี้เงียบจังค่ะ ไม่มีอัพเลย รอฟังอยู่นะคะ

 9. ต่อไปนี้ ป้าคนหนึ่งจ้าที่จะเป็นแฟนในรายการจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published.