ปลูกด้วยรัก คัดด้วยใจ …. สมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม CEO บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)

YouTube Preview Image

เป้าหมายของนักธุรกิจทั่วไป อาจเป็นตัวเลขผลกำไรที่ตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องมากขึ้นทุกปี แต่ก็มีนักธุรกิจอีกไม่น้อย ดังเช่น สมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม CEO หนุ่มแห่งบริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) เจ้าของแบรนด์ตรา “เกษตร” ที่เป้าหมายความสำเร็จของพวกเขาไม่ได้อยู่ที่ตัวเงิน แต่เป็นเรื่องของความเชื่อ ความศรัทธา และความรักในสิ่งที่ทำ

จากกิจการเล็กๆ ของครอบครัว ในวันนี้ชื่อของผลิตภัณฑ์ “ตราเกษตร” กลายเป็นที่รู้จักระดับสากล มีจำหน่ายใน 80 ประเทศทั่วโลก และเป็นบริษัทค้าข้าวไทยรายแรกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

“แค่มีความฝันมันไม่พอ เราต้องมีความมุ่งมั่นและความพยายามที่จะก้าวไปให้ถึงจุดนั้นด้วย…สิ่งสำคัญคือเราต้องทำในสิ่งที่แตกต่าง…ถ้าเราทำทุกอย่างด้วยใจ ทำด้วยความรัก ผมเชื่อว่าคนรอบข้างสามารถสัมผัสความจริงใจของเราได้”

“สโลแกน ‘ปลูกด้วยรัก คัดด้วยใจ’ จึงเป็นเหมือนสิ่งที่เราอยากบอกผู้บริโภค เพื่อให้พวกเขาได้อิ่มท้องอย่างปลอดภัยและมีความสุข”

“ไม่ว่าการประกอบสัมมาอาชีพใดๆ ถ้าเราเพิ่มความพอใจ ความรักลงไปในงานที่ทำ จะยิ่งทำให้เรามีความสุข ในทางพระพุทธศาสนาเรียกสิ่งนี้ว่า ‘ฉันทะ’ อันเป็นบันไดขั้นแรกของความสุขความเจริญในชีวิต”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.