“เกิดมาพบพุทธศาสนาถูกจุดสำคัญ
ถูกที่เกาะอันแม่นยำแล้ว

เป็นที่ตายใจได้แล้ว เอา บืน อย่าให้มันเร่ๆ ร่อนๆ
ให้มีกฎมีเกณฑ์บ้างการปฏิบัติเจ้าของ
ถึงเวลาจะทำคุณงามความดีก็ให้ทำ
อย่าเหลาะๆ แหละๆ โลเล โลกเลก ไม่ดีนะไม่ถูก
ให้มีหลักมีเกณฑ์”

องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

(ที่มา : หนังสือใหม่ของสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี “คิดถึงหลวงตา”)

Leave a Reply

Your email address will not be published.