<img src="http://www.dhamdee.com/wp-content/uploads/2013/01/icon0016.png"><br />มหัศจรรย์แห่งเลข 9

Photo45เราคือ “คนไทยในรัชกาลที่ 9”
ซึ่งเป็นรัชสมัยที่ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่มีชาติไทยอันเป็นปึกแผ่นมานับจากโบราณกาล
ซึ่งนับเป็นเหตุการณ์พิเศษที่สอดคล้องกันกับรหัสมหัศจรรย์แห่งเลข 9 ที่มีความพิเศษ

คือ …เลข 9 นับเป็นเลขมงคลตามความเชื่อของไทย
ด้วยมีเสียงพ้องกับคำว่า “ก้าว” อันสื่อถึงความก้าวหน้า เจริญ รุ่งเรือง
….เลข 9 นั้นสอดคล้องกับจำนวนของนวโลกุตตรธรรม 9 ประการ
อันทำให้เราพ้นจากวิถีโลกคือ มรรค 4 ผล 4 นิพพาน 1 รวมเป็น 9 องค์ธรรม
…และยังสอดคล้องกับ “นพรัตน์” คือ อัญมณี 9 ประการอันเป็นมงคลแก่แผ่นดิน

ดังคำกลอนที่ว่า….
“เพชรดีมณีแดง เขียวใสแสงมรกต เหลืองใสสดบุษราคัม แดงแก่ก่ำโกเมนเอก
สีหมอกเมฆนิลกาฬ มุกดาหารหมอกมัว แดงสลัวเพทาย สังวาลย์สายไพฑูรย์”
รวมเป็น 9 ประการพอดี แห่งอัญมณีที่สูงค่า

ในเรื่องอาหารการกิน เลข 9 ยังสอดคล้องกับขนมมงคล 9 ประการ คือ
ขนมทองหยิบ ขนมทองหยอด ขนมฝอยทอง ขนมชั้น ขนมทองเอก ขนมเม็ดขนุน
ขนมจ่ามงกุฎ ขนมถ้วยฟู และขนมเสน่ห์จันทร์ ที่มักใช้ถวายพระในงานมงคลเสมอ

ส่วนในเรื่องการคำนวณ เลข 9 นี้ ในทางคณิตศาสตร์มีความมหัศจรรย์ คือ
ไม่ว่านำไปคูณกับเลข 9 แล้วผลบวกของเลขทั้งหมดทุกหลักจะเป็น 9 เสมอ
โดยไม่มีคุณสมบัตินี้ในเลขอื่นใด ดังเช่น …

เลข 1 หลัก คูณ 9 : 3 x 9 = 27 แล้ว 2 + 7 = 9
เลข 2 หลัก คูณ 9 : 14 x 9 = 126 แล้ว 1 + 2 + 6 = 9
เลข 3 หลัก คูณ 9 : 564 x 9 = 5,076 แล้ว 5 + 0 + 7 + 6 = 18 แล้ว 1 + 8 = 9 . . .
ทดลองทำต่อได้หลายๆ หลักตามต้องการ
ก็จะพบว่าสุดท้ายผลบวกทั้งหมดของทุกหลักก็จะเป็น 9 เสมอ

ความมหัศจรรย์ทางคณิตศาสตร์นี้กำลังบอกอะไรกับเรา…
สำหรับการคิดแบบจิตอัจฉริยะ วิเคราะห์ได้ว่า….
เราทุกคนล้วนมีเลขประจำตัวประชาชนที่ไม่ซ้ำกันเลย
แต่เมื่อใดก็ตามที่เรานำ 9 ไปคูณกับเลขนั้น สุดท้ายแล้วผลบวกก็จะออกมาเป็น 9 เช่นเดียวกัน…

นั่นหมายความว่า …
เมื่อใดที่เรามีใจคิดที่จะ ก้าวหน้า พัฒนา แล้วเราลงมีทำอย่างก้าวไกล ไม่หยุดยั้ง
สุดท้ายแล้วเราก็จะพบกับความก้าวหน้าของชีวิตอย่างแท้จริง
ดุจดังรหัส 9 ที่ปรากฏขึ้นมาในผลลัพธ์สุดท้าย…

และนี่คือ คุณสมบัติของคนไทยในรัชกาลที่ 9 โดยแท้
ไม่ว่าเราจะแตกต่างกันอย่างไร เราต่างก็มีพ่อพระองค์เดียวกัน คือ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
ทำให้เราทุกคนมีความสามารถ และความพร้อมที่จะทวีคูณความรุ่งเรืองให้ชีวิต
เพียงแต่เรามุ่งตามรอยของพระองค์ไปอย่างเต็มกำลัง

โดยไม่ว่าเราจะแตกต่างกันที่เพศ วัย ความชอบ รูปร่าง ความเชื่อ หรือสิ่งอื่นใด
แต่สุดท้ายแล้วรหัสที่แท้จริงของเราเมื่อเรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหัวใจแล้ว
ก็ย่อมจะเป็นเลขตัวเดียวกัน คือ 9 เท่านั้น

…ขอให้ 9 หน้า ทุกคนครับ … คนไทยในรัชกาลที่ 9

Leave a Reply

Your email address will not be published.