การให้อภัย

images

เมื่อชีวิตคือเรื่องจริงไม่ได้อิงนิยาย…
ผู้คนเมื่อพ้นจากการอยู่กับครอบครัว และต้องออกมาผจญภัยพบเจอผู้คนหลากหลาย
อะไรๆ ที่ครอบครัวเคยบอกถูก บอกผิด เราสามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวอย่างไร้อันตรายใดๆ

วันนี้เมื่อเราเติบโตและต้องออกมารับมือจัดการกับสภาวะหลากหลาย
ตั้งแต่ผู้คนที่ไม่ได้มีกฏกติกาเดียวกัน และยังมีความต้องการต่างๆ หลากหลาย
และมีวิธีการตอบสนองในแบบที่เราอาจไม่คาดคิด
และบางครั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นก็อาจมาเกิดกับเรา ทั้งที่เราไม่ได้รู้เรื่องด้วยเลย

อย่างไรก็ดี มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ต้องอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่
ต่างมีวิธีการตอบสนองความต้องการของตนในรูปแบบที่เราคาดเดาไม่ได้
เพื่อให้ความหวังของตนนั้นเป็นจริง
โดยเฉพาะเมื่อการตอบสนองนั้นถูกกติกา กฏหมาย
ดูเหมือนจะได้รับความชอบธรรมมากขึ้นไปอีก
โดยขาดการคำนึงถึงความรู้สึกของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำนั้นไปด้วย

และที่สำคัญ ในสังคมขาดองค์ความรู้ในการปฏิบัติตนให้รับมือกับผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น
เมื่อมนุษย์มีผลกระทบที่ไม่ชอบใจ ลักษณะธรรมชาติก็จะตอบสนองอัตโนมัติ
ในแบบที่ไม่ได้คิดไว้ก่อน
ตามธรรมชาติ มักเพิ่มปัญหาไม่ได้ลดปัญหาลง
ทางแก้ที่ดี ศึกษาวิธีการลดอคติมุมมองก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไป
ใคร่ครวญผลได้ผลเสีย กระทบถึงใครบ้าง และมีสติกับการแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
อาจฟังดูเป็นไปไม่ได้ในยุคสมัยนี้ แต่ในอดีตกาลนานมา…
ผู้คนเขาอยู่กับคำว่า “ไม่เป็นไร” จนโด่งดังไปทั่วโลก

ฝากไว้ให้คิด
It’s not about political, but living life.
ไม่เกี่ยวกับการเมือง แต่เป็นทักษะชีวิตค่ะ :)

Leave a Reply

Your email address will not be published.