<img src="http://www.dhamdee.com/wp-content/uploads/2013/01/icon0010.png"><br />Value (คุณค่า)

franchisor-value-proposition
คุณค่า…
ฟังๆ ดู ก็ดูจะเป็นสิ่งที่ดี แต่ในอีกด้านหนึ่งซึ่งเรามักมองไม่เห็น คือ
บางครั้งคุณค่าก็สร้างความทุกข์ให้เราได้ หากเราไม่รู้จักเขาอย่างแท้จริง
โดยเฉพาะช่วงเวลานี้ของสถานการณ์บ้านเมืองหลายอย่างที่เกิดขึ้น
แน่นอน…มันได้สร้างสภาวะทางใจในหลายรูปแบบให้เกิดขึ้น
เล็กๆ ก็มีความเครียด อึดอัด หงุดหงิด และที่มากๆ ก็ความโกรธและความเกลียดชัง
ทำให้เกิดการแสดงออกในหลายรูปแบบ และบางครั้งก็เพิ่มปัญหาโดยไม่รู้ตัว

ลองมาทำความเข้าใจกับเบื้องลึกเบื้องหลังของความคิดลึกๆ ภายใน
คุณค่าสำหรับบางคน คือ ความสงบ
พอเห็นคนทะเลาะกันก็รู้สึกเครียดและบางครั้งรับมือไม่ได้
บางคนให้คุณค่าแห่งความสัมพันธ์ จนยอมทำตามความต้องการของผู้อื่นไปหมด
ซึ่งบางครั้งทำให้ตนเองนั้นขาดความสมดุลในชีวิต
บางครั้งผู้คนก็ให้คุณค่ากับความดีงาม ความกตัญญู
และบางครั้งชีวิตเรามีความรับผิดชอบมากเกินไป ซึ่งพอทำไม่ได้ก็เป็นทุกข์

เชื่อว่า… ลึกๆ มนุษย์ทุกคนนั้นมีคุณค่าบางอย่างที่เรายึดถือ
ซึ่งมักถ่ายทอดมาจากครอบครัว กฏสังคมวัฒนธรรม ประเพณี
จนกลายเป็นความเชื่อว่าวิถีชีวิตนั้นจะต้องเดินตามคุณค่านั้น… ชีวิตจึงปกติสุข

ในชีวิตเมื่อมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นโดยไม่เหมือนกับที่เราคิด ก็จะเกิดความตึงเครียด
และหากเราไม่เท่าทันก็จะทำให้เราไม่มีความสุข
หากสมดุลไม่ได้ จะก่อให้เกิดความทุกข์ที่เราไม่ต้องการขึ้นมา

จากสถานการณ์ของบ้านเมืองช่วงนี้ หลายคนเกิดความอึดอัด และเกิดความเครียด
ดังนั้น หนทางแก้ไขที่ไม่เพิ่มปัญหาเข้าไปในความร้อนแรงที่มีอยู่คือ
การสูดลมหายใจลึกๆ …
ถามหาความต้องการของหัวใจ … ว่าเราต้องการอะไรในขณะนี้
ขยายมุมมองของเราออกไป
ใช้สายตามองสรรพสิ่งด้วยความใจกว้าง …
ผู้คนกำลังแสดงออกปกป้องคุณค่าที่เขาให้ความหมาย
บางคนอยากรู้อยากเห็น บางคนหวั่นไหว บางคนต้องการความจริง
และหลายคนก็อยากแสดงออกซึ่งเจตนารมณ์

หากเราคิดไม่เหมือนใครก็ละการตัดสินนั้นไว้ก่อน
ผู้คนแค่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ตามมุมมอง และคุณค่าที่เขาให้ความหมาย
ขยายความเข้าใจออกไป เข้าใจความต้องการของตน มองความต้องการของผู้อื่น
เข้าใจในสิ่งที่เราไม่เข้าใจ เข้าใจการแสดงออกของผู้คนที่ไม่เหมือนเรา
เราก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้น

ที่สำคัญคือ เราต้องถนอมหัวใจเราให้อยู่กับความสมดุลให้ได้
ซึ่งวิธีตรวจสอบความสมดุลคือ เรามีความต้องการ
พยายามตอบสนองความต้องการแห่งตน
ขณะเดียวกันก็รับรู้ความต้องการของผู้อื่นด้วย และหากตอบสนองได้
หรือเอื้อเฟื้ออะไรได้ก็ให้กันไป เราก็จะผ่านภาวะยากลำบากนึ้ไปได้อย่างดี

เอาใจช่วยนะคะ … ครูขวัญ ^^

I’m very happy with the service and the quality and i recommend your website to my friends whenever i get the chance. ? Many rogue pharmacies are happy to bypass a doctor’s prescription in order to win your business.
This one of the best products in the market with the added value that refrigeration is not necessary. Natural alternative xenical? Our Online Canadian Pharmacy is also accredited by the Canadian International Pharmacy Association (CIPA).

,

Leave a Reply

Your email address will not be published.