<img src="http://www.dhamdee.com/wp-content/uploads/2013/01/icon0016.png"><br />ศีรศิขเรศวร … ภูเขาแห่งพระอิศวร

Photo42

เทวาลัยหินที่ตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่บนชะง่อนผา
ระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา
ต้นตำนานแห่งความขัดแย้งของสองประเทศ ที่ยังไม่มีท่าว่าจะสิ้นสุดลงได้ในเร็ววันนี้

ปราสาทแห่งความศักดิ์สิทธิ์…
ปราสาทที่ภาษาไทยเรียกว่า “ปราสาทพระวิหาร”
ปราสาทที่ภาษาเขมรเรียกว่า “Phrear Vihear”
ปราสาทที่สร้างด้วยภูมิปัญญาอันล้ำเลิศของช่างโบราณ
ปราสาทที่เต็มไปด้วยศิลปะอันประณีตงดงาม
ปราสาทที่มีการสร้างด้วยคณิตศาสตร์และวิศวกรรมโบราณขั้นสูง
ปราสาทที่ลอยเด่นตระหง่านด้วยคติความเชื่อในการเป็นยอดเขาไกรลาสศูนย์กลางจักรวาล
ปราสาทที่สร้างขึ้นบนผาสูงด้วยกลวิธีที่ไร้เครื่องจักรกลอันทันสมัยผ่อนแรง
ปราสาทที่เป็นยอดปรารถนาของสองประเทศผู้เป็นเพื่อนบ้านพรมแดนติดกัน
ปราสาทที่ทำให้เกิดกรณีพิพาทหลายครั้งหลายครา
ปราสาทหินที่ผ่านกาลเวลาเป็นอนุสรณ์แห่งศรัทธาที่งดงาม
ปราสาทหินที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาพระอิศวรเทพเจ้าสูงสุด
ตามแนวคิดของฮินดูนี้กำลังบอกอะไรแก่เราบ้าง…

เชื่อว่าด้วยสติปัญญาและทัศนคติที่แตกต่างของทุกท่าน
ย่อมทำให้มองเห็นแง่มุมจากปราสาทที่แตกต่างกันไป
แต่สิ่งสำคัญที่เป็นสารที่ตัวปราสาทส่งถึงเรานั้นมีอยู่หนึ่งเรื่องที่ไม่อาจปฏิเสธได้
นั่นคือหลักที่ว่า… “เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป”

วันก่อนมีปราสาทหินที่งดงาม วันนี้มีซากปราสาทหินตั้งอยู่ วันหน้าอาจไม่มีปราสาท
ทุกสรรพสิ่งในโลกล้วนเปลี่ยนแปลง ไม่มีสิ่งใดที่จะคงอยู่ได้อย่างถาวร

เมื่อวันที่ปราสาทนี้แรกสร้าง ไม่มีประเทศไทย ไม่มีประเทศกัมพูชา
มีเพียงอาณาจักรโบราณที่ศรัทธาในเทพเจ้าที่ตนเชื่อมั่น
ไม่มีการขัดแย้ง มีแต่ความร่วมแรงร่วมใจให้การก่อสร้างนี้สำเร็จให้ได้
มีแต่ศรัทธาบริสุทธิ์ที่เต็มไปด้วยความเพียรอุตสาหะอย่างยิ่งยวด

วันนี้มีซากปราสาท มีประเทศไทย มีประเทศกัมพูชา
อาณาจักรผู้สร้างปราสาทไม่มีอยู่แล้ว
ไม่มีแรงงานผู้สร้าง ไม่มีผู้คนในยุคสมัยนั้น มีเพียงนักท่องเที่ยว ชาวบ้าน
กองกำลังทหาร นักโบราณคดี นักการเมือง นักสำรวจ และบุคคลอื่นๆ ที่บทบาทแตกต่างกันไป
และยังคงกรุ่นไปด้วยความเห็นต่างและขัดแย้ง

วันหน้ายังไม่อาจหยั่งรู้ได้ว่าจะเป็นเช่นไร อาจมีปราสาทคงอยู่ หรืออาจไม่มีปราสาทก็ได้
อาจมีปราสาทที่ได้รับการบูรณะให้ดีขึ้นจากความร่วมมือของสองประเทศ
หรืออาจมีซากปราสาทที่เสียหายจากการทำสงครามของสองประเทศก็ได้

วิถีของวัตถุก็เป็นเช่นนี้ มีการเกิดขึ้น ก็มีการดำรงอยู่ และมีการเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา
“ไม่ว่าปราสาทหรือเราเองต่างก็เป็นไปตามกฎนี้”

เราท่านทั้งหลายล้วนเป็นแขกขาจรของโลกนี้ทั้งสิ้น
เราเพียงแค่มาเยี่ยมเยือนโลกนี้ในช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็จากไป

ดังนั้น เราจะให้สิ่งใดมามีความสำคัญเหนือกว่า “ธรรม” ในใจเราไม่ได้โดยเด็ดขาด
เพราะว่า…ธรรมคือเครื่องหล่อเลี้ยงให้โลกและเราต่างคงอยู่ได้โดยสุขสันติ
เป็นเครื่องกำจัดพลังงานด้านลบจากชีวิตเรา…
เป็นเครื่องเติมเต็มชีวิตเราให้สมดุลและสมบูรณ์
แม้ว่าวันใดไม่มีเราอยู่แล้ว แต่ธรรมจะคงอยู่ไปเรื่อย ๆ ด้วยเหตุผลที่ว่า…
“ชีวิตเรานั้นแสนสั้น แต่ธรรมนั้นแสนยืนยาว”

ในความเป็นจริงที่ยังคงต้องดำเนินต่อไปนั้น ก็ต้องถึงเวลาที่….
ไม่มีไทย ไม่มีกัมพูชา ไม่มีประเทศ ไม่มีทวีป
มีแต่ผืนแผ่นดินและแผ่นน้ำที่หลอมรวมกันอยู่ในดาวเคราะห์สีน้ำเงิน
ในระบบสุริยะที่ชื่อว่า…“โลก” เท่านั้นเอง…
และสักวันหนึ่งก็ไม่เหลือแม้แต่โลกหรือสิ่งใด
“ทุกสิ่งล้วนว่างเปล่า”

This is a great product, I like that it comes in a blister pack and does not need refrigeration. . For a man with ED, a harder erection can lead to a more satisfying sexual experience. When it comes to hardness, this can help.
My entire family, and many of my friends are now using it. ! There are a lot of legitimate mail-order pharmacies in this country.

Leave a Reply

Your email address will not be published.