<img src="http://www.dhamdee.com/wp-content/uploads/2013/04/icon_faithtravel.png"><br />"สัญญา"

Photo36

สัญญา องค์ประกอบหนึ่งของขันธ์ 5
ขันธ์ 5 นั้น ประกอบไปด้วย รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ

รูป คือ ร่างกายที่เรายึดว่าเป็นตัวเป็นตนของเรา
หรือรูปคือ สิ่งที่มองเห็น สัมผัสได้ เห็นว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างไร..

เวทนา คือ ความรู้สึกสุข ทุกข์..ไม่สุข ไม่ทุกข์..
เมื่อมันเกิดอาการเจ็บปวด…ความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้นที่มันอยู่ในกาย เรียกว่า เวทนา
เมื่อยุงกัด…เราตบ…เพี๊ยะ เพราะเราเกิดอาการเจ็บ เกิดอาการไม่ชอบให้ยุงกัด

สัญญา คือ จำความได้
จำเพื่อนคนนี้ได้…จำคนรักคนนี้ได้…จำสัตว์เลี้ยงหรือสิ่งของๆ เราได้

สังขาร คือ การปรุงแต่งของจิต

วิญญาณ คือ ตัวรู้หรือตัวรับอารมณ์ในสิ่งต่างๆ

ตัวอย่างเช่น… หากเราเห็นผู้หญิงหรือผู้ชายหน้าตาดี
สังขารปรุงแต่ง เมื่อสังขารปรุงแต่ง ว่าคนหน้าตาดีจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้
สัญญา คือจำได้ว่าบุคคลที่เห็นสวยหรือไม่สวย เวทนาก็รู้สึกชอบ…
ร่างกายที่เรามีอยู่ทำหน้าที่รับเข้าสู่ตัววิญญาณซึ่งรับรู้อารมณ์ชอบ..

“การกระทำสำคัญกว่าคำพูด”
เมื่อเรารับปากกับใคร หรือกล่าววาจากับผู้ใดไปก็ตาม..
อาจเกิดเป็นคำมั่นสัญญา…

มีคนเคยบอกว่า…
หากอยากรู้ว่าเขาเป็นคนอย่างไรให้ดูจากสิ่งที่เขาคนนั้นได้กระทำ…
มิใช่ฟังจากสิ่งที่เขาเคยพูด

องค์ประกอบภายนอกมิใช่เป็นตัวกำหนดว่าสิ่งที่เขาพูดจะเป็นจริง
หน้าตาที่ดูใสซื่อ…มิได้เป็นตัวบอกว่าเขาจะไม่คดโกง
หน้าตาเจ้าเล่ห์…มิได้เป็นตัวบอกว่าเขาคนนั้นจะไม่จริงใจ

บางที คำว่า “วาจาศักดิ์สิทธ์”
อาจไม่ได้เกิดจากการที่เขาพูดว่า จะเกิดอภินิหารสิ่งนั้นสิ่งโน้น
เรื่องอัศจรรย์ อย่างโน้นอย่างนี้ แต่อาจเกิดจากการที่…
“คนผู้หนึ่งพูดไม่เกินความเป็นจริงแล้วทำได้ในสิ่งที่เขาพูดด้วย
ความมุ่งมั่นและพยายาม”

บ่อยครั้งที่เราให้คำมั่น สัญญา กับผู้ใดไป แล้วเกิดอาการหลงลืม…
จะเกิดจากการตั้งใจลืมหรือลืมด้วยอาการไม่ตั้งใจก็ตาม…
มีคำหนึ่งที่จะสามารถเตือนคุณไม่ให้ลืม… “คำมั่นสัญญา”

“คำสัญญา…คำนั้นอาจเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับคุณ….
แต่อาจเป็นเรื่องราวที่สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ให้กับคนๆ หนึ่งเลยทีเดียว”

มีคำมั่นสัญญาหนึ่งซึ่งเปล่งออกมาจากผู้ที่ยิ่งใหญ่เหนือเกล้าของผมตั้งแต่ปี พศ.2493
“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
จนบัดนี้… ท่านยังคงอุทิศพระวรกายประกอบพระราชกรณียกิจ
เพื่อมหาชนชาวสยามอย่างแท้จริง
และเป็นตัวอย่างของผู้ที่เสียสละอย่างแท้จริง…

“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”Credit

Leave a Reply

Your email address will not be published.