<img src="http://www.dhamdee.com/wp-content/uploads/2013/01/icon0010.png"><br />I'm ready! (พร้อมแล้ว)

Photo34

Ready พร้อม

เรากำลังพูดถึงความพร้อมในแบบของ Ability to be ready.
ความสามารถในการมีความพร้อม
ซึ่งมาจากการฝึกฝน เตรียมตัวสำหรับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากพอ
จนเกิดความมั่นใจ และอยู่เหนือสถานการณ์ เมื่อเกิดสถานการณ์เข้ามา
มีความมั่นใจจากภายในที่รู้ว่าต้องจัดการอย่างไร แสดงออกอย่างไร
ไม่ตระหนกตกใจเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น

ตรงกันข้ามกับ… คนไม่เตรียมการณ์
เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นก็แสดงออกตามความเคยชินเดิมๆ
ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดอย่างคาดไม่ถึง
และต้องมารับผลกระทบที่บางครั้งอาจมากขึ้นและยากกว่าเดิม

การเตรียมการณ์ เพื่อให้เรา Ready พร้อมเสมอ
มาจากจิตใต้สำนึกที่ส่งสัญญาณความสำคัญของสิ่งนั้นมา และเรารับสัญญานนั้น
เตรียมตัว เตรียมทักษะ ซักซ้อม ครั้งแล้วครั้งเล่า ศึกษาเกมเพื่อเล่นให้ชนะ
ชนะใจตน ชนะใจคนดู ทำให้การแสดงหรือการรับมือนั้น…ง่ายดาย

ความพร้อม มาจากการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตให้ไปจัดการกับสิ่งนั้น
เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด หรืออย่างน้อยก็เสียหายน้อยที่สุด

ดังนั้น สิ่งที่ต้องใคร่ครวญอย่างยิ่งคือ เราพร้อมสำหรับอะไรบ้าง…
การงานของพรุ่งนี้ การเงิน สุขภาพ และการจัดการ
เรามีทรัพยากรเหล่านี้มากหรือน้อยอย่างไร
เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินใดที่ยังไม่เกิดกับเราวันนี้
แต่หากเกิดขึ้นกับเราแล้วนั้น มีความพร้อมเพียงใด
มีเพื่อนคนไหนที่เราจะพึ่งพาได้ หรือเราพร้อมสำหรับตำแหน่งใหม่ๆ
งานที่ท้าทายมากขึ้น เพื่อยกระดับเงินเดือน
และยกชีวิตความเป็นอยู่ของเราให้ดีขึ้นกว่าเดิม เราพร้อมไหม…

หรือหากเราเพียงพอแล้ว เรามีทรัพยากรแห่งความพร้อมที่จะยกระดับครอบครัว
และชุมชนเพื่อนบ้านให้ความเป็นอยู่ดีขึ้นเหมือนเราหรือไม่
หรือมองไปในระดับประเทศ…
เราสามารถแบ่งปัน แง่คิด ประสบการณ์ดีๆ ให้ใครหรือยัง

สิ่งเหล่านี้ คือ ความพร้อมที่เราพูดถึง Are you ready? คุณพร้อมหรือยัง

วินาทีแห่งสถานการณ์จะพิสูจน์เสมอว่า…
เราพร้อมหรือไม่ แล้วเหตุการณ์ก็จะผ่านไป
ทิ้งไว้แต่ความทรงจำว่าเราทำได้ หรือล้มเหลว และนั่นแหละ “ชีวิต”

Tip: Be ready for anything in life. It’s your choice.
ความพร้อมในการใช้ชีวิต เราเป็นคนเลือกเองว่า… พร้อมหรือไม่

Leave a Reply

Your email address will not be published.