<img src="http://www.dhamdee.com/wp-content/uploads/2013/01/icon0010.png"><br />การประยุกต์ (Adaptation, Flexibly, Adjustment)

0ec0222bb158

ดั่งที่หนังสือทุกเล่มที่ขายดีติดอันดับได้บอกเคล็ดลับดีๆ มากมายจนล้นตลาดนั้น
เป็นที่น่าแปลกใจว่าจำนวนของผู้ที่สำเร็จก็ยังมีน้อยเหลือเกิน
ทั้งที่เราอยู่ในยุคที่ความสะดวกสบายและการแลกเปลี่ยนทรัพยากรนั้น
เป็นไปอย่างง่ายดายแบบไม่เคยเป็นมาก่อนในประวัติศาสตร์การเป็นมนุษย์
และการดำรงเผ่าพันธุ์ของมนุษยชาติ

ถ้ามาพิจารณาใคร่ครวญถ้วนถี่ กฎแห่งความสำเร็จจากหนังสือ
คือ การบอกเล่าประสบการณ์ของผู้เขียน
บางทีผู้อ่านอาจประยุกต์เข้ากับประสบการณ์ของตน
ซึ่งโดดเด่นและพิเศษไม่เหมือนกับผู้เขียน
จึงไม่สามารถรับเข้ามาและประยุกต์ใช้กับชีวิตตนเองได้

ดังนั้น คุณสมบัติสำคัญแห่งความสำเร็จอีกประการในโลกที่เราต้องเรียนรู้
และฝึกใช้ให้คล่องแคล่ว คือศิลปะแห่งการประยุกต์สิ่งดีๆ จากภายนอก
น้อมนำสู่ความคิดภายใน ใคร่ครวญ และเกิดเป็นองค์ความรู้
สามารถนำไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตของเราเอง

ความแตกต่างในมนุษย์ที่เห็นได้ชัดคือ ความสามารถในการเชื่อมโยงสิ่งที่อยู่นอกตัว
และสามารถปรับตนให้สามารถเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งนอกตัวนั้นได้
จนเป็นเนื้อเดียวกันอย่างชำนาญ และมนุษย์ด้วยกันก็ยกย่องว่า…มหัศจรรย์เหนือมนุษย์

การเชื่อถือ ร้อยเปอร์เซ็นต์และทำตามรูปแบบจากประสบการณ์ผู้อื่น
โดยไม่ได้วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ตัวตนเราอย่างละเอียด
และหาวิธีที่เหมาะสมกับสิ่งนั้น เพื่อมาปรับใช้ให้เข้ากับตัวเราเอง
ทำให้ผลลัพธ์ที่ได้นั้น ไม่เกิดผลตามต้องการ

การใคร่ครวญ อย่างพิเศษจากภายใน จึงเป็นอีกคุณสมบัติที่พ่วงมาด้วย
เพื่อให้การประยุกต์ใช้ได้ผลดีเลิศ รู้จุดอ่อน จุดแข็งของตน
และรู้ว่าวิธีใดที่เหมาะสมกับตนเองเป็นที่สุด

มนุษย์เรามีศักยภาพ และคุณภาพที่ไม่เหมือนกัน

บางคนถนัดช้าๆ ละเอียดละออ
บางคนถนัดในแบบตรงๆ ชัดๆ ทำตามปุ๊บ ได้ผลปั๊บ
ข้อมูลไม่ผิด แต่ต้องใช้วิจารณญานในการวิเคราะห์ข้อมูล
ปรับใช้ให้เหมาะสม ตามสถานการณ์ เวลา และบุคคล

หากเราใช้กระบวนการคิดอย่างนี้ได้บ่อยๆ แน่นอนว่า…
เราจะมีวิธีการใหม่ๆ ในการรับมือ จัดการ และสร้างสรรค์ชีวิตของเรา
ให้สมดุลได้ทุกวัน และยังได้พัฒนาตนจนเป็นที่พึ่งพาแก่ผู้อื่นได้อีกมากมาย

Tip: Without adaptation, all species will not survive!
        การปรับตัว เป็นคุณสมบัติที่มนุษย์มีมาตั้งแต่ดึกดำบรรณ์ นำมาใคร่ครวญ
        และใช้ในชีวิตบ่อยๆ จะสร้างความเจริญให้กับเราอย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียว

One thought on “<img src="http://www.dhamdee.com/wp-content/uploads/2013/01/icon0010.png"><br />การประยุกต์ (Adaptation, Flexibly, Adjustment)

  1. Fantastic article! Thanks for your wisdom and your insights, Dr. Kwannapa :)

    Without adaptation, we might not learn from our mistakes and keep repeating them over and over and again…until we experience that particular lesson. I think the best way to really learn something is to experience and overcome it by our own adjustment (wisdom). xx Kay

Leave a Reply

Your email address will not be published.