Change การเปลี่ยนแปลง

change-the-way-you-see-the-positive-pear-blog

คนเรา…กลัวการเปลี่ยนแปลง
เพราะเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ และไม่คุ้นชิน

ธรรมชาติของมนุษย์ ชอบความสบาย และความคงเดิม
ไม่ต้องทำอะไรมากไม่ต้องคิดมาก เพราะเมื่อคิดมากเราจะเหนื่อย
ประสบการณ์เหล่านี้ เราให้ความหมายว่า… ไม่ดี

เมื่อเราตัดสินว่าสิ่งใดดีแล้ว เราจะทุ่มเท และยึดติด
เรามักจะใช้ทรัพยากรทั้งหลาย เพื่อให้สิ่งที่เราคิดว่าดีนั้น ดำรงอยู่
เมื่อมีภาพใดที่เพี้ยนไปจากภาพที่เรายึดติด เราจะใช้ทุกอย่างที่มี
ถ้าบังคับได้จะบังคับ ถ้าบังคับไม่ได้จะใช้กลยุทธ์
เพื่อเพิ่มพูนความเชื่อของเรา

บางครั้งลืมมองว่า…ทุกคนมีความคิดแตกต่าง
และโลกนี้กว้างใหญ่ไพศาล เต็มไปด้วยความแตกต่างสุดลูกหูลูกตา
เราไม่กล้าเผชิญความจริงว่า เราแนบแน่นกับโลกใบเล็กๆ ของเรา
จึงอยู่ในวงสังคมแคบและเล็กของเรา มีรูปแบบตายตัว ปฏิเสธสิ่งที่แตกต่าง

Unfortunately, โลกไม่ยอมตามใจเรา
ทุกคนบนโลกร่วมกันสร้างความแตกต่างในแบบของตัวเอง
แต่ละวันทุกคนวุ่นวายกับการเปลี่ยนคน เปลี่ยนตน เปลี่ยนโลก
และขยายความคิดไปในหมู่คนใกล้ตัว เกิดกลุ่มก้อนของหลายๆ คน
เพื่อตอกย้ำความเชื่อ

บ้างก็วุ่นวายเปลี่ยนแปลง วงกลม ให้เป็น สี่เหลี่ยม
บ้างก็พยายามเปลี่ยนแปลง สี่เหลี่ยม ให้เป็น สามเหลี่ยม
บ้างก็พยามยามเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อปรับตัว
บ้างก็พยายามเปลี่ยนแปลงลูกหลาน เพื่ออนาคตที่ดี

เราทุกคนวุ่นวายกับการเปลี่ยนแปลงตามความเชื่อ ไม่ผิดและไม่ถูก
แต่ทุกการเปลี่ยนแปลง เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
และท้ายที่สุด ขึ้นอยู่กับพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ทรงอำนาจ
ทำให้เกิดภาวะการบังคับให้หลายคนปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงนั้น
คนที่ยึดติดมากๆ อาจมีทุกข์มาก

การทำใจให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และยังดำรงคุณค่า
ความเชื่อที่มี คือ…ศิลปะแห่งการใช้ชีวิตที่ไม่ได้ต่างจากผู้นำหลายๆ คนในอดีต

การเปลี่ยนแปลงที่มีคุณค่า คือ การเปลี่ยนแปลงในระดับที่
ผู้คนมากมายได้รับประโยชน์ โดยไม่มีการคิดเพื่อตนเอง
การเปลี่ยนแปลงนั้นจึงสั่นสะเทือนและหลอมรวมพลังคนมากมายเข้าด้วยกัน
และเกิดความเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลง เพื่ออนาคตนั้นร่วมกัน

หัวใจของการเปลี่ยนแปลง มาพร้อมกับความกล้าเผชิญ
และการศิโรราบต่อทุกสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างกล้าหาญ องอาจ ไม่รู้มีอะไรรออยู่ข้างหน้า
แต่พร้อมรับมือทุกสถานการณ์

และแม้บางครั้งโดดเดี่ยวเดียวดายก็ยังคงก้าวต่อ แม้รู้สึกถึงภูผาที่อยู่ข้างหน้า
ก็ยังหาวิธีไปต่อ โดยไม่มีจิตของการล้มเลิกแม้แต่นิดเดียว
คนมีอุดมการณ์ที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงจะเข้าใจธรรมชาติของการปลี่ยนแปลง
และไม่กลัวความเปลี่ยนแปลง

บทพิสูจน์ของเขาคือ ความกล้าหาญ ความอดทน และความไม่ย่นย่อ

Tip : Be the change the way you want to see the world. (Mahatma Ghandi)
อยากเห็นโลกเปลี่ยนไปในรูปแบบใด ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราก่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published.