ชีวาของชีวิต


ฟังสดจากคลื่น 107.50 MHz หรือบันทึกไฟล์แล้วเปิดด้วย

Windows Media Player

(ดาวน์โหลด ที่นี่)

ผู้ดำเนินรายการ:

  • พระพรพล ปสนฺโน
  • คุณสามารถ อิทธิประเสริฐ

Leave a Reply

Your email address will not be published.