เท่าทันความคิด (Awareness)

download

ความคิด คือต้นกำเนิดของสรรพสิ่งบนโลก
มีทั้งคิดบวก คิดลบ คิดไกล คิดใกล้ คิดอดีต คิดอนาคต คิดไร้สาระ
ความคิดสร้างความเชื่อ มุมมอง และสุดท้ายผลักดันกลายเป็นการกระทำ
และเมื่อทำบ่อยๆ ก็กลายเป็นนิสัย

การเฝ้าสำรวจตรวจตราความคิดบ่อยๆ เป็นเรื่องสำคัญ
ซึ่งกระบวนการคิดนั้นสร้างการกระทำแน่นอน
ไม่ว่าทางกาย วาจา ส่งผลเกี่ยวข้องกับผู้อื่นหรือสังคมเสมอ

เมื่อความคิดเกิดขึ้น ให้มองเห็นผลกระทบที่มีส่วนเชื่อมต่อของการกระทำเสมอ
ความต้องการของเรามีทุกวัน แต่หากเราคิดไม่ทันเราอาจจะตกเป็นเหยื่อแห่งความต้องการ
ดังที่หลายๆ คนพยายามจะเข้ามาหาผลประโยชน์ กำไร ขาดทุน นั่นเพราะเขาทำธุรกิจ

ความต้องการด้านการเงินเป็นเรื่องใหญ่สำหรับทุกคน
อันเป็นช่องทางบนโลกแห่งความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องตามกฏหมาย
แม้บางครั้งจะฝืนกับความรู้สึก ผิด ถูก ชั่ว ดีในความคิดเรา
การฝึกฝนการยอมรับและมองโลกในมุมมองที่แตกต่างกันเป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝน

การมองจากมุมคิดที่ตายตัวจะทำให้สูญเสียโอกาสหลายอย่าง
และกลายเป็นความยึดมั่น ทำให้การใช้ชีวิตในแต่ละวันที่ต้องสัมพันธ์กับผู้คนมากมายนั้น
มีความอึดอัดขัดข้องใจ เพราะเสียงภายในของเราดังว่า…

“ทำไมต้องเป็นแบบนั้นด้วย”
“ทำไมไม่ทำแบบนี้ล่ะ”

การมองโลกตายตัว ตามความคิดว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้
ทำให้เกิดความเครียด และไร้ซึ่งความสบายแห่งพื้นที่ภายในใจ
เราเชื่อความคิดเรามาก เราจะจัดการควบคุมและใช้พละกำลังทุกอย่าง
เพื่อจัดการให้โลกเป็นดั่งที่เราต้องการ โดยลืมไปว่า… มนุษย์มีความต้องการต่างกันมาก
ทั้งปริมาณ และคุณภาพ ทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น
หากเราไม่เท่าทันความคิดของเรา และไม่หมั่นรับฟังความเปลี่ยนแปลงของโลก
รวมถึงความต้องการของผู้อื่นอย่างเข้าใจ การจะใช้ชีวิตให้สมดุลคงเป็นเรื่องยาก
บ้างชอบโทรศัพท์รุ่นใหม่เอี่ยม ฟังก์ชั่นเยอะๆ ไวๆ เปลี่ยนบ่อยๆ ตามเทรนด์
บ้างขอแค่รับสายโทรออกก็พอ อะไรก็อย่าเยอะมาก ชอบอะไรที่สะดวกสบายอยู่แล้ว

หากยึดความคิดแต่ฟากเรา ก็คงมีแต่ความขัดแย้ง
แต่หากเลือกฟังเหตุผลของแต่ละคน รับฟัง และใคร่ครวญร่วมกันว่า…
เขารับผิดชอบความต้องการของเขาได้ และความต้องการนั้นไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน
แค่ต่างมุมและขัดความต้องการของเรา โลกนี้ควรคุยกันด้วยความรัก ความกรุณามากขึ้น
Live Life Balance ด้วยการฟังผู้อื่นมากขึ้น ปล่อยวางความคิดมุมเดียว
ทำใจให้สบายๆ ไม่มีอะไรที่ต้องยึดถือให้วุ่นวายใจ ฝึกใจให้ยอมรับ
สิ่งที่ไม่เป็นดั่งที่คิดบ่อยๆ ให้เสียงภายในดังบ่อยๆ ว่า…
“อ๋อ ธรรมดาของเขาเป็นอย่างนั้นล่ะ เราปรับความคิดเรานิดหน่อยก็คุยกันสนุกแล้ว
เป็นมิตรกันดีกว่า…สบายใจดี”

Tip: We live in the world of change! Choose to change or stay the same.
       There are different consequences from the choice you made.

       โลกหมุนเวียนเปลี่ยนผันมาตลอด ไม่เคยมีอะไรได้ดังใจเรา
       ยอมรับและปรับตัว หรือยึดติดความคิดเดิม ก็สุดแล้วแต่
       เพราะไม่ว่าจะตัดสินใจอย่างไร คนที่รับผลคือ… เราเพียงผู้เดียว

Leave a Reply

Your email address will not be published.