อยู่ให้เป็น…เห็นก็สุข

อยู่ให้เป็น…เห็นก็สุข
พระครูโสภณธรรมประสิทธิ์ อนากุโล
30 กรกฎาคม 2556

สิ่งที่ผ่านมาไม่สามารถแก้ไขได้ แต่เราให้โอกาสตัวเองได้

ให้โอกาสตัวเอง ได้ศึกษาปฏิบัติธรรม รักษาศีลภาวนา

เราไม่ได้เจริญสติภาวนา ทำความดีอย่างโดดเดี่ยวเดียวดาย

เรามีเพื่อนที่กำลังทำเช่นเดียวกันอยู่ เป็นคนที่เราไม่รู้จักอีกหลายชาติหลายเผ่าพันธุ์

เขาเหล่านั้นรักในการทำดี เพราะพิสูจน์แล้วว่าทำให้เกิดความสงบได้จริง

เมื่อเราเกิดความท้อใจ ไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ไม่ได้ดังใจ

ขอให้คิดว่าไม่ใช่มีเราคนเดียวที่มีความทุกข์ คนอีกมากมายก็กำลังทุกข์อยู่

แต่อย่าท้อใจ เพราะเราเรียนรู้มาแล้วว่าทุกข์ก็เพียงชั่วครู่

กลับมาเริ่มต้นตั้งสติใหม่ จึงจะเรียกว่าเป็นผู้มีปัญญา

ชมการบรรยายธรรมฉบับเต็มได้ที่นี่

YouTube Preview Image

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.