การรดน้ำดำหัว กราบพระอรหันต์ในบ้าน (บิดา มารดา)

การรดน้ำดำหัว
กราบพระอรหันต์ในบ้าน (บิดา มารดา)

การกราบพระอรหันต์ประจำบ้าน (บิดามารดา)
นับเป็นสิ่งประเสริฐ เป็นมงคลชีวิต

อุปกรณ์: ภาชนะรองน้ำ ขันใส่น้ำใบใหญ่ พร้อมดอกไม้สด 3 สี
และขันใบเล็กสำหรับตักราด ให้บิดา มารดา นั่งบนเก้าอี้ 2 ตัว และแก้วน้ำดื่ม 1 ใบ

ขั้นตอนที่ 1: ขั้นตอนการขอขมา
(ควรบอกให้ท่านทราบว่า เราจะทำอะไร เพราะเป็นการทำครั้งแรก ท่านอาจจะตกใจ)
1.1 กราบเท้าของบิดา มารดา 3 ครั้ง
1.2 กล่าวว่า “ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว (ชื่อ ระบุ วันเดือนปีเกิด)
ได้มากล่าวขอขมาลาโทษ ขออโหสิกรรมต่อบิดา มาดา ของข้าพเจ้า”
จากนั้นให้ตักน้ำจากขันที่มีดอกไม้ 3 สี ที่เตรียมไว้แล้ว ตักราดไปที่เท้าของท่านทั้งสอง
จากนั้นให้กล่าวบทความคำขอขมาที่ได้เตรียมไว้
โดยเฉพาะการล้างปม ขอขมาในอดีต ปมฝังใจ ในอดีต
ซึ่งเราในฐานะบุตร อาจทำการพูดจากล่าวร้าย ต่อบิดารมารดา ทั้งที่รู้ตัวก็ดี ไม่รู้ตัวก็ดี

ดังนั้นขั้นตอนการขอขมาในขั้นตอนนี้
ก็คือ การปลดปม ล้างปมด้อย ปมลบ รวมทั้งการขออโหสิกรรมในอดีต
เสมือนเป็น การดึงพลังงานลบ (Negative Energy) ออกไปจากจิตใต้สำนึก (Sub conscious mind)
โดยระหว่างที่ทำนั้น ให้ใช้ขันน้ำใบเล็กตักราดน้ำในถังใบใหญ่ที่มีดอกไม้ สามสี ที่ได้จัดเตรียมไว้
แล้วราดไปที่เท้าของบิดา มารดา ทำความสะอาดเท้าของท่าน
พร้อมกล่าวขอขมา ลาโทษ สิ่งที่ได้ล่วงเกินด้วย กาย วาจา และใจ ทั้งที่รู้และทั้งที่ไม่รู้ ก็ดี

ขั้นตอนที่ 2: ขั้นตอนการให้บิดา มารดา ให้ศีล ให้พร และอโหสิกรรมให้
2.1 หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการขอขมาแล้ว
จึงเป็นขั้นตอนของการอโหสิกรรมซึ่งกันและกัน
โดยเมื่อเสร็จจากการว่ากล่าวขอขมา บิดา มารดา แล้ว
ให้บุตร ยกเท้าท่านทั้งสอง (บิดา มารดา) วางบนศีรษะ ตรงกลางกระหม่อม (ทำทีละคน)
เอามือจับเท้าไว้ไม่ให้ตก โดยบุตรจับเท้าท่านไว้ทั้งสองข้าง
จากนั้น บิดา มารดา ก็จะเป็นคนให้โอวาทโดยกล่าวว่า

“ข้าพเจ้า นาย (ชื่อบิดา) นาง (ชื่อมารดา) ได้อโหสิกรรมให้ (ชื่อบุตร) ต่อไปนี้
ขอให้ (ชื่อบุตร) จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และมีความมั่งคั่ง ร่ำรวย
รุ่งเรือง สุขภาพดี มีความสุข คิดเงินก็ได้เงิน คิดทองก็ได้ทอง
พบแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต เป็นคนดี มีศีลธรรม …(สามารถ ดัดแปลงเพิ่มเติมได้)”

ขั้นตอนนี้ บิดา มารดา เป็นเสมือนการปลดพลังงานลบ (Negative Energy)
ออกจากตัวเองด้วยเช่นกัน พร้อมทั้งส่งพลังบวกต่อบุตร ซึ่งจะคำอวยพรเหล่านี้จะส่งผลดี
เนื่องจากขั้นตอนที่หนึ่ง พลังงานลบในตัวบุตรได้ออกไปแล้ว
และคำอวยพร (คลื่นพลังงานบวก คำอวยพร จากบิดา มารดา) ก็จะเข้าไปแทนที่ในตัวบุตรแทนทันที

ขั้นตอนที่ 3: ขั้นตอนการนำน้ำล้างเท้าบิดา มารดา มาดื่ม 1 แก้ว
เมื่อเสร็จพิธี หลังจากที่บิดาและมารดาให้โอวาทแล้ว
จะทำพร้อมกันหลายคน หรือทีละคนก็ได้
ให้เอาแก้วน้ำที่ได้เตรียมไว้ ตักน้ำในถังที่ล้างเท้าบิดามารดาเสร็จ ดื่ม 1 แก้ว
ขั้นตอนนี้จะสำคัญที่สุด เป็นการปลดสภาวะจิต ของบุตรให้บริสุทธิ์
ปราศจากความมีอคติ ความตกค้าง เคลือบแคลงใจ
ความขยะแขยงของน้ำดื่มที่ดูสกปรก มันเป็นจุดที่สมบูรณ์แบบที่สุดในการกระทำ

เหมือนการจบประโยค จุดฟุลสต๊อบ (.) ในภาษาอังกฤษ
เป็นการล้างปมให้สมบูรณ์แบบหมดจด

ขั้นตอนที่ 4: ขั้นตอนการนำน้ำล้างเท้าไปอาบ
ขั้นตอนนี้ให้กระทำโดยนำน้ำล้างเท้าของท่านทั้งสอง
เข้าไปอาบในห้องน้ำ โดยราดตั้งแต่ศีรษะลงมา
ระหว่างที่ราด อะไรที่ยังตกค้าง ปมลบ ปมแค้น ปมฝังใจ ในอดีต ให้จินตนาการ
เห็นให้ทุกสิ่งที่เป็นปมลบ สิ่งที่ไม่เป็นมงคล ออกไปจากร่างกายของข้าพเจ้า
ตั้งแต่หัวจรดเท้า ตั้งแต่นี้ไป ขอให้ข้าพเจ้าประสบความสำเร็จ
ความมั่งคั่ง ร่ำรวย รุ่งเรือง สุขภาพดี มีความสุขมองโลกในแง่ดี
พบแต่คนดีมีคุณธรรม พร้อมทั้งคิดอะไรก็ได้ เพื่อปรับคลื่นความคิดดี คิดบวก
คิดเงินได้เงิน คิดทองได้ทอง เดินทางปลอดภัย ตลอดเวลา สาธุ

หมายเหตุ
– กรณี บิดา มารดา เสียชีวิตไปก่อน
ก็จินตนาการ ถึงท่านที่เสียชีวิตไปแล้ว
โดยให้บิดา มารดา ที่ยังมีชีวิตอยู่บอกกล่าวแทน ทั้งขั้นตอนที่ 1 -2
– ท่านสามารถทำได้ตลอดเวลา ไม่จำกัดเวลา และสถานที่
– กรณีที่ยังไม่พร้อมอาบ
ก็นำน้ำล้างเท้าใส่ขวดพลาสติก นำไปอาบในเวลาที่สะดวก
คำแนะนำที่ดี ควรจะอาบ 7 วัน โดยนำน้ำในขวดลาดศีรษะ
กะตามปริมาณ แล้วจินตนาการตามตัวอย่างข้อที่ 4
– ขอให้ท่านที่ปฏิบัติตามทั้ง 4 ขั้นตอน จงประสบแต่ความสุข สำเร็จ ตลอดไป

คุณนิธิศ มหาวรรณ
Mr.Riche Rich
https://www.facebook.com/mrriches.rich

4 thoughts on “
การรดน้ำดำหัว กราบพระอรหันต์ในบ้าน (บิดา มารดา)

  1. Pingback: ธรรมดี ออนไลน์

  2. การทำดีมีสำนึกกับพ่อแม่เป็นสิ่งที่เป็นมงคลแก่ชีวิต

  3. ผู้ใดทำได้ดังว่ามานี้ ผู้นั้นย่อมเจริญอย่างหาที่สุดมิได้

    ขอให้ทุกคน ทุกท่านที่ทำได้ดังว่านี้ ประสบแต่ความสุข ความเจริญ

    สาธุ อนุโมทนา ^^

  4. เคยกราบเท้าเตี่ย ท่านน้ำตาไหล บอกให้เราลุกขึ้น เราก็น้ำตาไหลพราก แต่ยังไม่เคยได้กราบเท้าแม่ ท่านได้จากไป28ปีแล้วค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.