ธรรมะกับฐานรากแห่งการพัฒนา พระอาจารย์สรยุทธ ชยปญฺโญ ๒ เมษายน ๒๕๕๖

ธรรมะกับฐานรากแห่งการพัฒนา
พระอาจารย์สรยุทธ ชยปญฺโญ
๒ เมษายน ๒๕๕๖

การวิ่งหนีปัญหา ไม่เคยแก้ไขอะไรได้
มีแต่คนที่หันหน้าสู้กับปัญหาเท่านั้นที่จะเห็นทางออก
เพราะทุกปัญหาจะเป็นเครื่องขัดเกลาตัวเราให้เกิดปัญญา

รับชมธรรมะบรรยายฉบับเต็มจากพระอาจารย์สรุยุทธ ชยปญฺโญ ได้ที่นี่
YouTube Preview Image

แรงบันดาลใจในธรรม ตอน ๔ 
พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส
๔ เมษายน ๒๕๕๖

เราไม่จำเป็นต้องตระเวนขอศีลจากพระที่ไหน
เพียงแค่เรามีเหตุมีผล รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา
อยากให้คนอื่นปฏิบัติแบบไหนกับตัวเรา ก็จงปฏิบัติแบบนั้นกับผู้อื่น
อย่างนี้จึงจะเรียกว่าไม่งมงายในศีล

รับชมธรรมะบรรยายฉบับเต็มจากพระอาจารย์กันได้ที่
YouTube Preview Image

สามชั่วโมงบรรลุธรรม
พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย
3 เมษายน 2556

การฝึกจิตไม่ได้หยุดอยู่แค่สติ
แต่สติเป็นฐานในการเข้าสู่ “จิตในจิต”
เพื่อขัดเกลาจิตให้ผ่องใส

ฟังการบรรยายในหัวข้อ สามชั่วโมงบรรลุธรรม (3) ได้ที่นี่
YouTube Preview Image

One thought on “
ธรรมะกับฐานรากแห่งการพัฒนา พระอาจารย์สรยุทธ ชยปญฺโญ ๒ เมษายน ๒๕๕๖

  1. Pingback: ธรรมดี ออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published.