สมบัติติดตัว

สมบัติติดตัว 

ฉบับนี้ หลวงพี่จะเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวตอนที่จะบวช
ตอนนั้นโยมพ่อโยมแม่ท่านก็ไม่ได้ทักท้วงอะไร

แต่จริงๆ โยมพ่อท่านก็เหนี่ยวรั้งอยู่เหมือนกัน คืออย่างน้อยท่านก็อยากให้เราเป็นคนดี
เพียงแต่ไม่ได้เข้ามาบงการ มาบังคับชีวิตในอนาคตของหลวงพี่
ส่วนโยมแม่นั้น ท่านก็กลัวว่าวันหนึ่งภายภาคหน้า หากหลวงพี่สึกออกมาแล้วจะไม่มีอะไร
โยมแม่ก็เลยจะขอให้โยมพ่อเขียนพินัยกรรมแบ่งสมบัติเอาไว้ให้

ซึ่งหลวงพี่บอกโยมแม่ว่า
‘สมบัติพัสถานอะไรก็ตาม อาตมาไม่สนใจ ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับอาตมา
เพราะอาตมาถวาย อุทิศชีวิตเป็นคนของพระศาสนาแล้ว และถ้ามีเหตุจำเป็น
ทำให้ต้องสิกขาลาเพศออกมาก็จะออกมาตัวเปล่า พกออกมาด้วยบุญจริงๆ’
นี่ถือเป็น ปณิธานอันแรงกล้าที่หลวงพี่ตั้งอธิษฐานไว้ เพื่อให้แจ้งถึงซึ่งพระนิพพาน

ครั้งหนึ่งโยมพ่อท่านได้เคยแปลหนังสือปรัชญาชีวิต ของคาลิล ยิบราน ไว้ตอนหนึ่งว่า
‘บุตรของเธอ ไม่ใช่บุตรของเธอ เขาเหล่านั้นเป็นบุตรและธิดาแห่งชีวิต
เขามาทางเธอ แต่ไม่ได้มาจากเธอ และแม้ว่าเขาอยู่กับเธอ แต่ก็ไม่ได้เป็นสมบัติของเธอ’

กับอีกตอนที่ว่า ‘เธอนั้นเป็นเสมือนคันธนู และบุตรหลานเหมือนลูกธนูอันมีชีวิต
ผู้ยิงเล็งเห็นที่หมายบนทางอันมิรู้สิ้นสุด’

นั่นคือ พ่อแม่เป็นดังคันศร ตัวเราลูกหลานคือ ลูกศร
และวิบากกรรมของเราเป็นผู้เหนี่ยวคันศร

ชีวิตของเราก็ย่อมจะเป็นไปตามแรงกรรม โดยมีสิ่งแวดล้อม
เช่น แรงลมภายนอกเป็นปัจจัย ที่จะโบกสะบัดให้เราเป๋ไป๋ไฉเฉไปในทิศอื่นใด
นั่นคือ หลังจากที่ออกจากคันศรไปแล้ว ก็ย่อมที่จะเป็นไปตามเหตุปัจจัยของเรา
ซึ่งจะถูกลมพัดพาไปทางไหนก็แล้วแต่กระแสลมนั้น…

ฉะนั้น หากกล่าวถึงเรื่องของกรรม เรื่องของเจ้ากรรมนายเวร
ไม่มีใครกล้าปฏิเสธภพชาติ ปฏิเสธบาปกรรม ได้
เราทั้งหลายจึงควรมีพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เท่านั้นที่เป็นที่พึ่งเบื้องต้น
อันจะนำเราไปสู่การปฏิบัติขัดเกลา เข้าเผชิญหน้าประจัญบานกับความเป็นจริง
จนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด

พร้อมกับการครองชีวิตที่ถูกต้อง ตรงศีล ตรงธรรม ตรงทาง ไม่ปล่อยใจให้ใหลหลง
จนจิตเกิดความโลภ ความโกรธ ให้พลัดหลงไปตกลงสู่อบายภูมิ
แล้วเร่งสร้างความดี สร้างบารมีธรรมทั้งปวง
ซึ่งจะทำให้ชีวิตมีแต่จะสูงขึ้น จนกว่าจะออกจากวงล้อแห่งกรรม
และไม่มีเจ้ากรรมนายเวรอย่างสิ้นเชิงในที่สุด

คุณโยมพร้อมแล้วหรือยังที่จะเดินออกจากวงล้อแห่งกรรมนี้…เพราะมันขึ้นอยู่กับตัวคุณเองทั้งสิ้น!

Leave a Reply

Your email address will not be published.