กัลยาณการุณย์ 12

<img src="http://www.dhamdee.com/wp-content/uploads/2013/01/icon0006.png"><br />ทางสายกลางทางเส้นเก่า

https://scamquestra.com/18-informaciya-ob-afere-iz-zagranicy-42.html


กัลยาณการุณย์ 11


ใจคำนึง


ฟังสดจากคลื่น 107.50 MHz หรือบันทึกไฟล์แล้วเปิดด้วย

Windows Media Player

(ดาวน์โหลด ที่นี่)

ผู้ดำเนินรายการ:

  • พระสุรพจน์ สทฺธาธิโก
  • พ.ญ.ทพ.ญ.อัญชญา แย้มสุคนธ์


วิปัสสนาคืออะไร


ฟังสดจากคลื่น 107.50 MHz หรือบันทึกไฟล์แล้วเปิดด้วย

Windows Media Player

(ดาวน์โหลด ที่นี่)

ผู้ดำเนินรายการ:

  • พระมานพ อุปสโม
  • คุณสามารถ อิทธิประเสริฐ


กัลยาณการุณย์ 10


วันเวลาแห่งความเพียร


ฟังสดจากคลื่น 107.50 MHz หรือบันทึกไฟล์แล้วเปิดด้วย

Windows Media Player

(ดาวน์โหลด ที่นี่)

ผู้ดำเนินรายการ:

  • พระสุรพจน์ สทฺธาธิโก
  • พ.ญ.ทพ.ญ.อัญชญา แย้มสุคนธ์


ศีล บารมี


ฟังสดจากคลื่น 107.50 MHz หรือบันทึกไฟล์แล้วเปิดด้วย

Windows Media Player

(ดาวน์โหลด ที่นี่)

ผู้ดำเนินรายการ:

  • พระไชยา สิริธัมโม
  • คุณสามารถ อิทธิประเสริฐ


กัลยาณการุณย์ 9


เริ่มต้นฝึกตนให้พ้นภัย


ฟังสดจากคลื่น 107.50 MHz หรือบันทึกไฟล์แล้วเปิดด้วย

Windows Media Player

(ดาวน์โหลด ที่นี่)

ผู้ดำเนินรายการ:

  • พระสุรพจน์ สทฺธาธิโก
  • พ.ญ.ทพ.ญ.อัญชญา แย้มสุคนธ์