รายการวิทยุ ธรรมดีมีเฮ

<img src="http://www.dhamdee.com/wp-content/uploads/2013/01/icon0006.png"><br />พ่อแม่ของเรา

radio_329

http://www.dhamdee.com/radio/ep0329.mp3

(ดาวน์โหลด ที่นี่)

ผู้ดำเนินรายการ:

 • พระธวัชชัย ธมฺมทีโป
 • พ.ญ.ทพ.ญ.อัญชญา แย้มสุคนธ์

โลกความจริง 1

radio_328

(ดาวน์โหลด ที่นี่)

ผู้ดำเนินรายการ:

 • พระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส วัดพระธาตุผาแก้ว
 • สามารถ อิทธิประเสริฐ

ธรรมดีมีเฮ DJ ป๊อบ.โม 12

radio_327

http://www.dhamdee.com/radio/ep0327.mp3

(ดาวน์โหลด ที่นี่)

ผู้ดำเนินรายการ:

 • คุณธิลักษ์ วิพัชยากุล
 • คุณภานุพงศ์ สิทธิศักดิ์

&lt;img src=&quot;http://www.dhamdee.com/wp-content/uploads/2013/01/icon0006.png&quot;&gt;&lt;br /&gt;กัลยาณการุณย์ 14

https://scamquestra.com/18-informaciya-ob-afere-iz-zagranicy-29.html


ขอบคุณผู้มีพระคุณ


ฟังสดจากคลื่น 107.50 MHz หรือบันทึกไฟล์แล้วเปิดด้วย

Windows Media Player

(ดาวน์โหลด ที่นี่)

ผู้ดำเนินรายการ:

 • พระสุรพจน์ สทฺธาธิโก
 • พ.ญ.ทพ.ญ.อัญชญา แย้มสุคนธ์


ชีวาของชีวิต


ฟังสดจากคลื่น 107.50 MHz หรือบันทึกไฟล์แล้วเปิดด้วย

Windows Media Player

(ดาวน์โหลด ที่นี่)

ผู้ดำเนินรายการ:

 • พระพรพล ปสนฺโน
 • คุณสามารถ อิทธิประเสริฐ


กัลยาณการุณย์ 13


เมตตาบูชาคุณ


ฟังสดจากคลื่น 107.50 MHz หรือบันทึกไฟล์แล้วเปิดด้วย

Windows Media Player

(ดาวน์โหลด ที่นี่)

ผู้ดำเนินรายการ:

 • พระสุรพจน์ สทฺธาธิโก
 • พ.ญ.ทพ.ญ.อัญชญา แย้มสุคนธ์


ดับวัฏฏะด้วยอริยสัจ


ฟังสดจากคลื่น 107.50 MHz หรือบันทึกไฟล์แล้วเปิดด้วย

Windows Media Player

(ดาวน์โหลด ที่นี่)

ผู้ดำเนินรายการ:

 • พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
 • คุณสามารถ อิทธิประเสริฐ