อัศจรรย์ พระบรมสารีริกธาตุ (ตอนที่ 1 )

pradhat01

สถานการณ์บ้านเมืองเริ่มสงบ เข้าสู่บรรยากาศเฉลิมฉลองวันพ่อ วันนี้ผมมีเรื่องราวที่เป็นสิริมงคลมาเล่าสู่กันฟังครับ

ผมคิดว่าหลายท่านคงเคยได้ยินผ่านหูหรือผ่านตา เกี่ยวกับเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์ของพระบรมสารีริกธาตุมาไม่มากก็น้อยนะครับ  หลายท่านอาจมีบุญได้กราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุในระยะใกล้ๆ แต่ผมว่าน้อยคนนักที่จะทราบข้อมูลเรื่องราวประวัติความเป็นมาของพระบรมสารีริกธาตุ และพระอสีติมหาสาวก อย่างลึกซึ้ง ซึ่งผมเชื่อว่าหากท่านทั้งหลายได้ทราบเรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ ท่านจะเกิดความศรัทธา ความปิติสุข และความซาบซึ้งในจิตใจซึ่งจะเป็นสิริมงคลสูงสุดแก่ตัวท่านเองอีกด้วย

ท่านเคยสงสัยหรือไม่ ว่าพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุนั้นคืออะไร? มีความสำคัญอย่างไร?

ทำไมถึงต้องเรียกว่าพระบรมสารีริกธาตุ วันนี้ผมก็เลยถือโอกาสพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับประวัติความเป็นมาของพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุ อย่างลึกซึ้งครับ

“พระบรมสารีริกธาตุ หมายถึงพระธาตุที่นับเนื่องหรือเป็นส่วนทางร่างกายหรือพระวรกายของพระองค์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะ ไม่เกี่ยวกับธาตุของพระอริยสาวก และมิได้หมายถึงพระธาตุเจดีย์ หรือธาตุสถูป

นอกจากนั้น ชาวพุทธยังถือคติที่ว่า การที่สร้างพุทธเจดีย์นั้นก็เพื่อบูชาพระพุทธคุณ เราจึงแสวงหาพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าแล้วสร้างสถูปหรือเจดีย์บรรจุไว้สักการบูชา พระเจดีย์หรือพุทธเจดีย์ นิยมแบ่งเป็นชนิดต่างๆ ตามหน้าที่ของการสร้างไว้เป็นอนุสรณ์ หรือวัตถุที่ใช้บรรจุไว้ในเจดีย์เพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่ปรินิพานไปแล้ว โดยได้แบ่งประเภทแห่งพระเจดีย์ไว้ ๔ ประเภท คือ ธาตุเจดีย์ บริโภคเจดีย์ ธรรมเจดีย์ อุเทสิกเจดีย์ ทีนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่า แต่ละเจดีย์มีไว้ทำอะไรบ้าง

๑.ธาตุเจดีย์   ได้แก่ เจดีย์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระธาตุของพระอรหันตสาวก เช่น พระปฐมเจดีย์ พระธาตุพนม พระธาตุดอยสุเทพ พระบรมบรรพต(ภูเขาทอง)

๒.บริโภคเจดีย์ ได้แก่ สิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยพระพุทธเจ้า เช่น สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล และมีการเพิ่มเข้ามาอีกว่า สถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปาฏิหาริย์ สถานที่บรรจุพระอังคาร สถานที่ถวายพระเพลิง พระพุทธสรีระ สถานที่บรรจุทะนานโลหะที่ตวงพระธาตุ ตลอดจนนับการรับพันธุ์พระศรีมหาโพธิ์ไปปลูกในสถานที่ต่างๆ เป็นบริโคเจดีย์อีกด้วย และยังนับเครื่องบริขารของพระพุทธเจ้ามีบาตร จีวร บริขารพิเศษ มีธัมมกรก เสนาสนะ เตียง ตั่ง กุฏิ วิหาร เป็นต้น

๓.ธรรมเจดีย์ ได้แก่ การจารึกข้อพระธรรมไว้บูชา ในชั้นเดิมมักเลือกเอาข้อพระธรรมที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เช่น คาถาแสดงพระอริยสัจ ๔ มาจารึกไว้บูชา ต่อเมื่อภายหลังมีการจารึกพระธรรมลงเป็นตัวอักษรแล้วก็นับพระไตรปิฎกเป็นธรรมเจดีย์เช่นเดียวกัน

๔. อุเทสิกเจดีย์ ได้แก่สิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระรัตนตรัย โดยไม่มีการกำหนดรูปแบบอย่างชัดเจน อยู่นอกเหนือพระพุทธเจดีย์อย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับสามข้อข้างต้น เช่น พระพุทธรูป พระผง พระเครื่อง พระพุทธบาท (จำลอง) ฯลฯ

ดังนั้นพระบรมสารีริกธาตุจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญต่อชาวพุทธเป็นอย่างมาก แม้แต่ในประเพณีต่างๆ ก็มักจะนำพระบรมสารีริกธาตุเป็นสื่อนำในการบำเพ็ญประเพณี เช่น ประเพณีขึ้นพระธาตุ ประเพณีแห่พระบรมสารีริกธาตุไปร่วมสมโภช เป็นต้น

ครั้งหน้าผมจะมาเล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปการเกิดขึ้นของพระบรมสารีริกธาตุและลักษณะที่มีความน่าอัศจรรย์

คุณรู้หรือไม่ว่าพระบรมสารีริกธาตุทั้งหมดมีกี่สี กี่ประเภท (เมล็ดผักกาดหน้าตาเป็นอย่างไร) ?

พระธาตุเสด็จมาและเสด็จหายไปได้จริงหรือ และ “ธาตุอันตรธาน” คืออะไร?

พบคำตอบเหล่านี้ได้ใน อัศจรรย์ พระบรมสารีริกธาตุ (ตอนที่ 2 ) สัปดาห์หน้า