สิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิต

YouTube Preview Image

พระมหาปัญญา วิสุทโธ

————————————————-

ลมหายใจแห่งความเป็นมนุษย์เป็นสิ่งมีค่า

ลองถามตัวเองดูว่า ชีวิตในหนึ่งวัน มีอะไรเกิดขึ้นมากกว่ากัน ระหว่างการกระทำที่เป็นกุศลหรือการกระทำที่เป็นอกุศล

กว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ยากแสนยาก รักษาไว้ก็ยังยาก แล้วทำไมถึงยังปล่อยให้อกุศลเกิดขึ้นในชีวิตกันมากกว่า

ความดีที่เราทำในแต่ละขณะของชีวิต แม้เพียงเล็กน้อย ก็มีคุณค่า เพราะมันช่วยมอบคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ให้กับเรา ดีกว่าปล่อยใจให้หลงระเริงไปกับกิเลสไม่จบสิ้น

 

โบยบินสู่ความว่าง

YouTube Preview Image

ดร. วรภัทร ภู่เจริญ

16 กันยายน 2557

ทาน ศีล ภาวนา ทำแต่อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้

สโมธาน หมายถึง หนึ่งเดียวไม่สามารถไปได้ ต้องไปด้วยกัน สรรพสิ่งเกื้อกูลกัน มีผลต่อกัน

หลักธรรมต่างๆ ที่พาไปสู่ความหลุดพ้น จึงต้องปฏิบัติควบคู่กันไปทั้งหมด

 

โบยบินสู่ความว่าง ด้วยหลัก “4 4 4 5 5 7 8” เป็นอย่างไร

มาเรียนรู้อย่างสนุกสนานจากการบรรยายฉบับเต็มของ ดร.วรภัทร ได้ที่นี่

ความจริงของโลกและชีวิต

YouTube Preview Image

พระภาสกร online cialis ภูริวฑฺโน

เพราะอยากจึงทุกข์ เพราะอยากจึงสุข

ของในโลกนี้มีเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้นมีอยู่เพราะเหตุปัจจัย และเราเองก็เป็นแค่ 1 ในเหตุปัจจัยเหล่านั้น จึงไม่สามารถไปกำหนดหรือควบคุมเหตุปัจจัยอื่นให้เป็นไปในแบบที่ต้องการได้

ถ้าเราตั้งความอยากไว้ในระดับธรรมดาที่พอจะเป็นไปได้ สอดคล้องกับธรรมชาติ ก็เป็นเรื่องง่ายที่เราจะมีความสุข

แต่หากเราอยากสวนกระแสธรรมชาติ มีความอยากที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือเป็นไปได้ยาก ความทุกข์ก็ย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดา

จึงเป็นเหตุผลให้ต้องเรียนรู้ความจริงของโลกและชีวิต เพื่อปรับความอยากของเราให้กลมกลืนกับกฎธรรมชาติ

รักษากาย ใจให้บริสุทธิ์

หลวงปู่ไม อินทสิริ

26 มีนาคม 2557

…เมื่อจิตเราถอนออกจากสมาธิแล้ว เราก็จะมาพิจารณาว่า มันไม่มีอะไรสู้ความสงบ สู้ความรู้ ความสว่างได้เลย ความสว่างนี้แต่ก่อนเราลืมตาเราถึงเห็น แต่ขณะนี้ เราไม่ได้ลืมตาเราก็เห็น ธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ตั้งใจปฏิบัติ มันรู้จริงเห็นจริง พอจิตนึกอย่างนี้ มันก็จะน้อมไปหาพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าไม่ได้โกหกเรา ท่านเมตตาเราจริงๆ ถึงได้อบรมสั่งสอนโลกทั้งหลาย ให้มนุษย์ สัตว์โลกทั้งหลายตั้งใจประพฤติปฏิบัติ ถึงมีข้อกติกา ให้มีการรักษาศีล ให้เจริญเมตตาภาวนา ปฏิบัติโดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย เมื่อจิตได้สมาธิมันจะหายเหนื่อยไปโดยอัตโนมัติ

… เมื่อจิตถอนออกจากสมาธิ ถึงได้เอามาพิจารณาดูว่า คนเราเกิดมา ไปยินดีอยู่ตรงไหน อันไหนมันดี อันไหนมันจีรังยั่งยืน มันไม่มีซักอย่าง ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับคำสอนของพระพุทธเจ้า อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ถ้าธรรมะเกิดขึ้นมา เราก็จะไม่อยากมีภพ ชาติ ไม่อยากแก่ เจ็บ ตายอีกต่อไป  YouTube Preview Image

สังคมก้มหน้า

YouTube Preview Image

พระพรพล ปสันโน

2 กันยายน 2557

“คนยุคนี้ให้ความสำคัญกับโลกเสมือนจริงมากขึ้นเรื่อยๆ บางคนมากขนาดแทบทุกลมหายใจ จนไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งมีชีวิตและจิตใจ ไม่ให้ความสำคัญกับปัจจุบันขณะ ว่าเรากำลังคิดอะไร พูดอะไร ทำอะไร

“นี่คือโมหะหรือความหลงที่น่ากลัว ที่เกิดขึ้นในโลกยุคโซเชียลมีเดีย เมื่อเราล่องลอยไปในนั้นบ่อยๆ สมาธิก็เหลือน้อย สติก็เหลือน้อย ความอดทนก็มีน้อย พอเคยชินก็จะทำอะไรประณีตละเอียดอ่อนไม่ค่อยได้ เรื่องของจิตใจยิ่งละเอียดกว่านั้นมากมาย อย่างนี้จะไปจับอารมณ์ได้หรือ จะกรองอารมณ์ที่ไม่ดีออกไปได้หรือ…

“ตรงข้ามกับคนที่เจริญสติอย่างจริงจังเป็นประจำ จิตจะสงบมีสมาธิ ไม่ตกไปในห้วงความหลง ความเผลอ ในความสะดวกสบายของยุคใหม่ มองเห็นความจริงของร่างกาย ความจริงของชีวิต ว่าแม้โลกยุคนี้จะมีวิทยาการ มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย แต่ความทุกข์ ความไม่เที่ยง ก็ยังเกิดขึ้น ทำให้เราใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท…”

อานาปานสติ

YouTube Preview Image

พระพงษ์สวัสดิ์ ธีปธัมโม

20 สิงหาคม 2557

“อานาปานสติอันบุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่ 2 ประการคือ อรหัตผลในปัจจุบัน และอนาคามี

พระอรหันต์คือผู้ที่ละราคะ (ความกำหนัดยินดีพอใจในรูป) โทสะ(ความไม่พอใจ ความไม่สบายกาย-ใจ) และโมหะ (ความไม่รู้ ความหลง) ลงได้ สามสิ่งนี้เกิดได้เพราะความคิด เมื่ออานาปานสติเจริญแล้ว จิตอยู่กับลมหายใจอย่างสนิทแนบแน่น จิตย่อมไม่คิดเรื่องอื่น เมื่อไม่คิด ราคะ โทสะ โมหะ ก็ดับหมด เท่ากับได้อรหัตผลในปัจจุบัน

เมื่อจิตแนบสนิทกับลมหายใจ ผัสสะย่อมดับ กรรมย่อมดับ เมื่อทำได้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ย่อมสิ้นกรรม สิ้นทุกข์

ลมหายใจคือที่ดับไม่เหลือแห่งผัสสะ ที่ดับไม่เหลือแห่งทุกข์ ความเกิดของกรรมจะไม่มีอีกต่อไป ไม่ต้องชดใช้กรรมอีกต่อไป”

พุทธวจน

https://scamquestra.com/20-kak-vse-nachinalos-u-finansovoy-piramidy-questra-agam-17.html

แทนคุณพ่อแม่ด้วยธรรมะ

YouTube Preview Image

อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

“ถึงเอาพ่อแม่โอบอุ้มขึ้นบ่า ดูแลเป็นอย่างดี ก็ยังไม่สามารถตอบแทนคุณท่านได้หมด เท่ากับการชักจูงท่านสู่ธรรมะ แนะนำให้ท่านตั้งมั่นในศรัทธา ตั้งอยู่ในศีล ถึงพร้อมด้วยการเสียสละ และตั้งมั่นในปัญญาเข้าถึงความเกิดและความดับ”

พบกับสาระธรรมดีๆ อีกมากมายจากอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้ในคลิปบรรยายฉบับเต็ม

สัมมาทิฐิ มิจฉาทิฐิ

YouTube Preview Image

หลวงพ่อสงบ กุสลจิตฺโต

31 กรกฎาคม 2557

“…บุญ-กุศลที่เราตามหาเป็นเพียงชื่อ ตัวจริงอยู่ที่จิตของตัวเอง ความดีอยู่ในสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติทั้งทางกาย วาจา ซึ่งมาจากความดีในความคิดจิตใจ…

การทำผิดมาจากความรู้ที่ผิด คือมิจฉาทิฐิ…

แต่ละวันที่จิตพลิกผันไปมาคือการสะสมทั้งบุญทั้งบาป ถ้ารู้จักไตร่ตรอง คัดแยก ตรวจสอบ ก็จะรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์หรือโทษ

นี่คือการภาวนา คือการสะสมบุญ คือจิตที่มีความเฉลียวฉลาดแยบคาย มีสติปัญญาของธรรม…

ความรู้ผิดและความรู้ถูกเป็นสมบัติของจิต พุทธศาสนาไม่ได้สอนชี้ไปตรงไหน แต่ชี้เข้ามาที่ตัวเอง เราได้เกิดมาแล้วจึงควรเรียนรู้ตัวเองว่าตนมีสมบัติเหล่านี้มากน้อยเท่าไร…

เราฟังธรรม ใจเราน้อมนำ ก็ได้แง่คิดได้คติ นั่นละคือกุศล คือความฉลาด คือโอกาส คือบารมี…”

จิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้

YouTube Preview Image

พระสุรพจน์ สทฺธาธิโก

อวิชชา คือ ความไม่รู้อริยสัจ ไม่รู้จักสัจธรรมตามความเป็นจริง

จิตไม่รู้จึงเคลื่อนออกมาหาความรู้ เกิดการคิดปรุงแต่ง ยึดติด สร้างภพชาติ เวียนว่ายตายเกิด

จึงต้องดับอวิชชา ด้วยอริยมรรค ฝึกจิตให้เกิดปัญญา

เห็นความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ต่อเนื่องทุกขณะ

ผู้มีปัญญาย่อมมีฌาน ฌานและปัญญาอยู่ในผู้ใด ผู้นั้นย่อมอยู่ใกล้นิพพาน

นิพพาน คือจิตหลุดพ้นจากพันธนาการทั้งปวง