สมองคิด จิตรู้

Genius7_071

…ครั้งหนึ่งผมได้มีโอกาสคุยกับกัลยาณมิตรท่านหนึ่ง
ในวงการหนังสือและจินตนาการ

….เราได้พูดคุยกันอย่างออกรสชาติมากมายหลากหลายเรื่อง
ทั้งเรื่อง ชีวิต การงาน ผลงาน ศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์
จินตนาการ ปัญญา องค์ความรู้ สถานการณ์บ้านเมือง
และเชื่อมโยงกลับเข้ามาสู่เรื่องของ
“จิตอัจฉริยะ”

…”จิตอัจฉริยะคืออะไร?”

คือคำถามเริ่มต้นเมื่อกล่าวถึงเรื่องนี้

…ผมเห็นเป็นโอกาสอันดีที่นะได้ชี้แจงให้ทราบโดยทั่วหน้ากัน
จึงขอตอบคำถามนี้ด้วยการสร้างแผนภาพให้ทุกท่าน
ได้เห็นกันอย่างชัดเจนขึ้น
ด้วยหลักง่าย-งอก-งามของเรานะครับ

…กระบวนการทำงานทางปัญญาของมนุษย์
เชื่อมโยงกับสมองและจิตใจ

เปรียบเทียบว่า…
สมองเป็นหลอดไฟฟ้า
จิตใจเป็นกระแสไฟฟ้า
(-ใจคือตัวกระแสไฟ จิตคือพลังงาน
ซึ่งได้กล่าวโดยละเอียดแล้วในหนังสือของผมทุกเล่ม)

ทั้งสองสิ่งต้องทำงานคู่กันจึงทำให้หลอดไฟส่องสว่างได้

เมื่อไฟส่องสว่าง คือ การคิดและสั่งการแบบปกติธรรมดาก็เริ่มต้นขึ้น
นั่นคือ ชีวิตปกติของคนทั่วไป

อัจฉริยะคืออะไร?

อัจฉริยะก็คือ… หลอดไฟที่มีความพิเศษกว่าธรรมดา
เช่น – สามารถส่องเป็นลำแสงรูปร่างพิเศษได้
– มีระบบประหยัดพลังงานขั้นสูง
– สามารถส่องสว่างได้ทุกสภาวะ บนอวกาศ ในน้ำทะเลลึก
– ใช้ไฟน้อยแต่สว่างได้มากกว่าปกติ
– ชำนาญในการส่องสว่างด้วยความเร็วสูง
– ส่องสว่างได้เร็วและมีประสิทธิภาพมาก
– สามารถใส่กับขั้วหลอดไฟได้ทุกชนิด
– ให้แสงสีต่าง ๆ ที่แตกต่างกันตามอุณหภูมิ
ฯลฯ

พูดง่ายๆ ก็คือเป็นการส่องสว่างที่พิเศษ
ที่เป็นเลิศกว่าปกตินั่นเอง ซึ่งเกิดจากความเพียรในการฝึกฝน ค้นคิด
ค้นคว้าอย่างยิ่งยวด
หลากหลายมิติจนเข้าสู่สภาวะความเป็นเลิศเหนือธรรมดา

งั้นย้อนกลับมาที่คำถามเดิม

…จิตอัจฉริยะคืออะไร?

ขอตอบว่า…คือหลอดไฟอัจฉริยะจากที่กล่าวมาสักครู่
ที่สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์สุขสำหรับผู้คนในวงกว้าง
เช่น – เป็นหลอดไฟช่วยนำทางในการปีนเขาที่สามารถตัดหมอกได้อย่างชัดเจน
– เป็นหลอดไฟเพื่อนำทางผู้พิการทางสายตาให้สามารถสัมผัสกับจังหวะของแสง
ที่ช่วยในการเคลื่อนไหวอย่างปลอดภัย
– เป็นหลอดไฟบำบัดช่วยให้ผู้ที่นอนไม่หลับ นอนได้ง่ายขึ้น สบายขึ้น
– เป็นหลอดไฟที่เปล่งแสงเพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำ
– เป็นหลอดไฟสัญญาณสารพัดประโยชน์ที่สามารถสร้างสัญญาณไฟขอความช่วยเหลือได้ทุกรูปแบบ
– เป็นหลอดไฟที่กระตุ้นให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนความสุข

หรืออื่น ๆ อีกมากมายที่เป็นทั้งหลอดที่พิเศษและดีงาม ทำประโยชน์ด้วย
ไปพร้อมๆ กัน

ด้วยวิถีแห่งจิตอัจฉริยะนั้นจะขับเคลื่อนด้วยองค์ธรรมแห่งพุทธะ
ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงของปัญญาแบบไร้มิติ
คือแบบที่ท่านพุทธทาสภิกขุเรียกว่า “จิตว่าง”
อันหมายถึง จิตที่สมบูรณ์บริบูรณ์มีครบแต่พร้อมปล่อยวางไม่ยึดติด
จึงสามารถพลิกแพลงได้อย่างหลากหลายทุกทิศทางแบบไร้มิติ

ดังที่ได้กล่าวมาจึงเป็นนิยามง่าย ๆ เบื้องต้นของจิตอัจฉริยะ
ซึ่งเป็นวิถีทางที่ควรจะเป็นไปอย่างที่สุดแล้วของโลกใบนี้

::::ครูโน้ต จิตอัจฉริยะ:::
www.facebook.com/Genius7Book

สัญญาของมนุษย์และธรรมชาติ

Genius7_067

ธรรมชาติเกิดมาก่อนมนุษย์
ดุจมารดาและบุตรก็ว่าได้
ธรรมชาติจึงให้เสมอไป
มนุษย์ไซร้จึงได้รับและได้รับ

ฉกชิงแก่งแย่งแข่งทำลาย
ทั้งหญิงชายฉวยกอบโกยเหลือจะนับ
ธรรมชาติจึงสูญเสียและแตกดับ
ไม่ฟื้นกลับเพราะทำลายและทำลาย

เมื่อแรกเกิดธรรมชาติทำสัญญากับมนุษย์
ให้เกิดมาบริสุทธิ์ประกายฉาย
เติบโตด้วยธรรมชาติทั้งใจกาย
ปัจจัยสี่ทั้งหลายจงรับไปและรับไป

ทั้งอาหารบ้านยาเครื่องนุ่งห่ม
จัดให้อย่างเหมาะสมสุขสดใส
ธรรมชาติคือผู้ให้และผู้ให้
อย่างจริงใจไม่เคยคิดทวงคืน

มนุษย์กลับตักตวงจนเกินสมดุล
กงล้อแห่งธรรมชาติจึงหมุนไม่อาจฝืน
เคลื่อนปรับเปลี่ยนผ่านเวลาทั้งวันคืน
ก็หยิบยื่นคืนทุกอย่างสู่เริ่มต้น

เจ้าเกิดมามีอะไรมากับเจ้า
จงใช้เอาสร้างความดีทวีผล
ให้คุ้มค่าชีวิตความเป็นคน
จึงเริ่มต้นเกิดมาเป็นชีวิต….

… นั่นคงเป็นสัญญาที่มนุษย์ทำไว้กับธรรมชาติเมื่อนานมาแล้ว
แต่เราทั้งหลายต่างพากันหลงลืมไปสิ้นเมื่อได้กำเนิดมา

ตอนที่ 64 ผู้รักษา

Genius7_066

คำว่า รักษา มีนัยยะที่แตกต่างกันเล็กน้อยหลายความหมาย ดังที่พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติไว้ว่า…

รักษา (รักษ์) – ก. ระวัง เช่น รักษาสุขภาพ ดูแล เช่น รักษาทรัพย์สมบัติ ป้องกัน เช่น รักษาบ้านเมือง สงวนไว้ เช่น รักษาความสะอาด รักษาไมตรี เยียวยา เช่น รักษาคนไข้

สรุปก็คือ ระวัง ดูแล ป้องกัน สงวนไว้ เยียวยา นั่นเอง
ดังนั้น จึงขอคิดต่อยอดไปว่า ใครน่าจะรักษาอะไรได้บ้าง
แพทย์ รักษา คนไข้ คนไข้ รักษา ตน
ชาวพุทธ รักษา ธรรม ธรรม รักษา ผู้ประพฤติธรรม
เกษตรกร รักษา พืชผล พืชผล รักษา ปากท้อง
ครู รักษา ความไม่รู้ ความไม่รู้ รักษา ด้วยการเรียน
ปัญญา รักษา ปัญหา ปัญหา รักษา ด้วยการฝึกตน
มิตรภาพ รักษา การอกหัก การอกหัก รักษา ด้วยความเข้าใจ
น้ำนมแม่ รักษา เด็กทารก เด็กทารก รักษา น้ำนมแม่
ประชาชน รักษา ประเทศ ประเทศ รักษา ประชาชน

ต้นกล้าน้อยในแผ่นดินใหญ่

ตอนที่ 62 คณิตศาสตร์ที่ชาวพุทธควรรู้

ตน

Photo59ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเรียนรู้กันมา
สร้างตนให้มีค่านั้นดีที่สุด
เติมปัญญาพัฒนาคนเป็นมนุษย์
พร้อมทั้งจุดประกายแห่งศีลธรรม

เกิดเป็นคนต้องเรียนรู้สรรพสิ่ง
ทั้งความจริงความลวงเตือนใจไม่ถลำ
หลงไปติดในบ่วงห่วงแห่งกรรม
จะชอกช้ำเสียชาติเกิดกำเนิดมา

เกิดเป็นคนต้องเติมตนฝึกค้นคว้า
ศีลสมาธิปัญญาต้องครบถ้วนไตรสิกขา
เปิดหนทางแห่งชีวิตปิดอวิชชา
จึงควรค่าแห่งการเกิดเป็นคน

สรรพสิ่งทั้งปวงล้วนเป็นหนึ่งเดียวกัน

One is all.
All is one.

โลกที่ขาดธรรม

Photo58เมื่อกาลก่อนนั้น…
…กับกาลปัจจุบันนี้

…โลกที่ขาดธรรมย่อมอยู่ยาก…

ถ้าไม่เริ่มมีธรรมที่เรา…. แล้วใคร?
ถ้าไม่ใช่เดี๋ยวนี้…เมื่อไหร่?

ธรรมะไม่ใช่เรื่องไกลตัว
และธรรมะก็ไม่ใช่เรื่องใกล้ตัว
แต่ธรรมะคือเรื่อง…

“ในตัว”

นาม & Name

Photo 57
…สิ่งต่าง ๆ ในโลกนี้ ล้วนมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไป
ทั้งตามจุดมุ่งหมาย หน้าที่ ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี การสื่อความหมาย
และอีกมากมายหลายเหตุผล

…ดังเช่นตัวเราก็มีชื่อจริงให้เรียกขานอย่างเป็นทางการ
และมีชื่อเล่นเป็นนามให้เรียกอย่างเป็นกันเองและสนิทสนม

…ประเทศ รัฐ อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ถนน เกาะ ป่า ภูเขา ยี่ห้อสินค้า สัตว์ พืช
หิน ดวงดาว สิ่งของ ความรู้สึก กริยาการแสดงออก และสรรพสิ่งล้วนมีชื่อเรียก
แม้แต่สิ่งที่ไม่มีชื่อ ยังอาจมีชื่อเรียกว่า นิรนาม ไร้นาม ไม่มีชื่อ …. ฯลฯ ได้เลย

และแน่นอนทุกชื่อล้วนมีที่มา…

…เกาะหนู เกาะแมว ที่อยู่ในสงขลา ก็มีที่มาจากนิทานปรัมปราที่เป็นเรื่องของเศรษฐี
ที่ถูกหนูขโมยดวงแก้ววิเศษไป และเจ้าแมวที่เลี้ยงไว้ ออกว่ายน้ำตามล่า
จนสุดท้ายหมดแรงจมน้ำตายทั้งคู่ ด้วยอำนาจวิเศษจากดวงแก้วทำให้ทั้งคู่กลายเป็นเกาะ!!!

…ถนนวิทยุ ก็ตั้งชื่อตามสถานที่สำคัญที่ถนนตัดผ่าน คือ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งแรกของประเทศไทย

…ทวีปอเมริกา ก็ตั้งชื่อตามการประกาศการค้นพบแผ่นดินใหม่ของอเมริโก
เวสปุชชี (Amerigo Vespucci) นักสำรวจ นักเดินเรือ และนักทำแผนที่ชาวอิตาลี
ที่ประกาศการค้นพบดินแดนใหม่คือ “ทวีปอเมริกา”
ทั้งที่ก่อนหน้านั้นคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ซึ่งเป็นชาวอิตาลีเช่นกัน
ได้ค้นพบดินแดนแห่งนี้ก่อนแล้ว แต่มีความเชื่อว่า คือ
ส่วนหนึ่งของอินเดียหรือจีน อันเป็นดินแดนตะวันออก
จึงมิได้ประกาศออกไปเช่นที่อเมริโกทำ …ด้วยจดหมายหลายสิบฉบับ
ที่อเมริโกเขียนไปยังเพื่อนฝูงเล่าเรื่องการออกสำรวจของเขานั้น
ได้ถูกตีพิมพ์และอ่านกันอย่างแพร่หลายในยุโรป ทำให้คนทั้งหลายเชื่อว่าอเมริโก
ได้ค้นพบผืนแผ่นดินใหม่จริง และได้เริ่มเรียกว่า “ดินแดนของอเมริโก”
ซึ่งในต่อมาก็เพี้ยนเสียงกลายเป็นอเมริกาในที่สุด
และถูกยอมรับเรียกกันอย่างกว้างขวางตราบจนทุกวันนี้

…นี่เป็นส่วนหนึ่งของตำนานที่มาของชื่อต่าง ๆ ที่เป็นเสี้ยวหนึ่งของประวัติศาสตร์โลก
จากตัวอย่างที่ยกมานั้น ไม่มีชื่อใดเลยที่ซ้ำกัน และมีที่มาของชื่อที่แตกต่างกันด้วย…

…วันนี้้ผมมีภาพของสถานที่แห่งหนึ่ง และชื่อของสถานที่แห่งหนึ่งที่ผมว่าเข้าท่า ลงตัว
สื่อความหมาย บ่งบอกถึงประโยชน์ใช้สอย รวมไปถึงการแสดงความรักต่อศูนย์รวมใจ
ที่ควรปลูกฝังต่อเด็กและยาวชนในชาติ

…หรือทุกคนมีความเห็นว่าอย่างไรครับ
ในขณะที่เด็ก ๆ อีกหลายโรงเรียนต้องเข้าแถวตอนเช้ากลางแสงแดดอ่อน ๆ
และลากยาวไปถึงช่วงสาย ๆ ที่แดดเริ่มจ้าร้อนแรงขึ้น จนเด็ก ๆ เริ่มรู้สึกว่า
เมื่อไหร่จะเข้าแถวเสร็จเสียทีนะ วันนี้คุณครูพูดให้โอวาทนานมาก ไม่อยากฟังแล้ว …

…แต่เด็ก ๆ ที่โรงเรียนแห่งนี้ กลับเข้าแถวอย่างต่อเนื่อง สบายอย่างร่มเย็น
ท่ามกลางแสงแดดที่พอเหมาะ และสายลมอ่อน ๆ ที่พัดผ่านอย่างปลอดโปร่ง

…แบบไหน จะทำให้เด็ก ๆ มีสมาธิ และความสนใจต่อสิ่งที่กำลังฟังในยามเช้า
ก่อนเข้าเรียนมากกว่ากัน

…ที่สำคัญ สถานที่แห่งนี้เกิดจากกำลังทรัพย์ของเครือข่ายผู้ปกครองและศิษย์เก่าของโรงเรียน
ที่ร่วมใจกันบริจาคให้สร้างขึ้นในปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
อีกด้วย …

…นี่จึงเป็นที่มาของ “โดมใต้ร่มพระบารมี” ที่เด่นตระหง่านและส่งผ่านไปสู่นักเรียนรุ่นต่อรุ่น
อย่างร่มเย็นเป็นสุขที่สุด ด้วยความสำนึกในพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีให้พสกนิกร
อย่างหาที่สุดมิได้

…So the name is very important.

…ชื่อนั้นจึงสำคัญฉะนี้

**ขอบพระคุณ ภาพสถานที่จากโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ครับ

ภาพ คำพูด ความรู้สึก

Photo56ภาพหนึ่งภาพสื่อความหมายมากมาย
จึงเปรียบเทียบไว้ว่าแทนพันคำพูด

คำพูดหนึ่งคำพูดอาจตีความได้หลากหลายมากขึ้นไปอีก
จึงเปรียบเทียบไว้ว่าแทนล้านความรู้สึก

ในฐานะชาวพุทธ
เราล้วนแล้วแต่ปรารถนาหนทางแห่งปัญญาที่แท้จริง
…เพื่อมุ่งสู่การหลุดพ้น…

ต้นไม้ย่อมมีองค์ประกอบมากมายจึงหลอมรวมเป็นต้นไม้
กิ่ง ก้าน ใบ ราก ดอก

มีลำดับจากชั้นนอกไปสู้ชั้นใน
เปลือก กระพี้ แก่น

…ล้วนอิงอาศัยสัมพันธ์ประกอบกันเป็นต้นไม้หนึ่งต้น

ต่างก็สำคัญทั้งหมด เพียงแต่มีลำดับความสำคัญที่แตกต่างกันออกไป

ไม่มีเปลือก ต้นไม้ก็ยังคงอยู่ได้
ไม่มีกระพี้ ต้นไม้ก็ยังคงพออยู่ได้ระยะหนึ่ง
แต่เมื่อใดที่ขาดแก่นไป ต้นไม้จะตายลงทันที

“แก่น” … จึงเป็นหัวใจสำคัญของทุกเรื่อง

การเรียนรู้ หากจับแก่นหรือหัวใจสำคัญของบทเรียนนั้น ๆ ได้แล้ว
ย่อมเป็นการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเข้าใจ นำไปประยุกต์ใช้ได้

การขับรถ แก่นของมันอยู่ที่รถหรือวิธีขับ
การกิน     แก่นของมันอยู่ที่รสชาติหรือสารอาหาร
การนอน   แก่นของมันอยู่ที่เครื่องนอนหรือการได้พักผ่อนที่สมบูรณ์
การเดิน    แก่นของมันอยู่ที่ท่าเดินหรือการก้าวเท้าไปข้างหน้า

พุทธะ ….แก่นของพุทธะคืออะไร?

เชื่อว่า ภาพนี้เป็นหนึ่งในคำตอบที่ดีครับ

แด่ดอกไม้น้อยๆ ที่ร่วงหล่น

photo 55ไม่อาจหาถ้อยคำที่เหมาะสมที่จะบรรยายความรู้สึกได้ทั้งหมด

          จาก คุณพ่อคนหนึ่งที่มีทั้งลูกสาวและลูกชายเช่นกัน